2018

4-12 SIERPIEŃ 2018 ROK 35 PIELGRZYMKA JUBILEUSZOWA

SANDOMIERZ - JASNA GÓRA

To już drugi raz jak ks. Dyrektor Pielgrzymki Marcin Grzyb 27 maja zorganizował

,, Dzień Wspólnoty Pielgrzymkowej ‘’ w sanktuarium Sulisławskim . O godz 16:00

odbyło się zawiązanie wspólnoty , był polonez , zabawy integracyjne , grill i inne niespodzianki . O 17:00 odbyło się Nabożeństwo majowe , a następnie Msza Święta, której przewodniczył ks. Mirosław Martyna, a w koncelebrze byli Ojciec przeor Sanktuarium Artur Traczew i ks. Marcin Grzyb. On też skierował Słowo Boże do pielgrzymów i tych , którzy przybyli na ten dzień wspólnoty. Około godz. 19:30 spotkanie się zakończyło i wszyscy wrócili do swoich domów.

Natomiast 1 czerwca 2018 roku ks. Dyrektor Marcin Grzyb wraz z głównym liderem pielgrzymki Andrzejem Gachem udali się na częściowy objazd trasy, ponieważ poinformowani, że trasa Ociesenki – Daleszyce, przez którą przechodzi nasza pielgrzymka jest zamknięta ze względu na remont. Więc po zapoznaniu się z sytuacją na miejscu, Dyrektor z liderem podjęli decyzję o zmianie tego odcinka trasy.

Więc w tym roku nasza pielgrzymka ze Zbelutki w trzecim dniu pątniczego szlaku uda się w kierunku Łagowa, następnie przez Lechówek, Belno, Smyków i Daleszyce oraz dojście do Słopca. Trasa wyniosła 7 km więcej, ale innej alternatywy nie było, to był najlepszy wariant, który dyrektor i lider podjęli. 18 czerwca 2018 roku o godzinie 5:00 rano Dyrektor Marcin Grzyb wraz z głównym liderem Andrzejem Gachem wybrali się na objazd trasy zabierając, ze sobą Krzysztofa Cieślę liderem gr. 2, by Go wprowadzić w pewne annały historii. – Pielgrzymka to wielki wysiłek fizyczny, ale również duchowy. Nie każdy może przemierzać dziesiątki kilometrów pieszo – każdy może jednak wspierać idących ku Jasnej Górze duchowo, modlitwą oraz ofiarowanymi cierpieniami.

Ale gdy nadszedł 4 sierpień od samego rana było gorąco i przy Katedrze było już widać ludzi, którzy pragną iść na pielgrzymkę czyli niestrudzonych pielgrzymów. O godz. 8:00 przybyli do nas pielgrzymi z Janowa Lubelskiego by razem z naszymi pątnikami uczestniczyć w uroczystej Eucharystii, której przewodniczył J. Ekscelencja ks. Bp Ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz. Ks. Biskup też skierował Słowo Boże do pielgrzymów, a w homilii mówił, wyrażając podziw dla pielgrzymów podejmujących trud kilkudniowego wędrowania. Przyznał jednocześnie, że taka decyzja jest trudna i tylko niewielu potrafi ją podjąć – mam jednak prośbę, abyście do waszych pielgrzymkowych postanowień oraz intencji dodali modlitwę o powołanie do Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Bardzo ich potrzebujemy. A może udział w pielgrzymce pomoże komuś podjąć decyzję o wejściu na drogę prowadzącą do kapłaństwa. Po Mszy Świętej pielgrzymi ruszyli w wielkim upale na trasę, a ks. Bp. wyprowadził pątników do rogatek Sandomierza. Na Anioł Pański byliśmy już w Samborcu, a mieszkańcy częstowali nas śniadaniem. W tym roku na obiedzie podejmowali nas mieszkańcy Gorzyczan, a proboszcz parafii Ks. Bogdan Król witał zmęczonych pątników kropiących wszystkich obficie wodą święconą. Następnie przez Jachimowice dotarliśmy do Przybysławic i w tym czasie zaczęło padać i to tak intensywnie jakby się chmura oberwała. Trwało to około 20 minut , ale po takim upale deszcz był potrzebny mówili pielgrzymi. Na godz. 19.00 byliśmy już na noclegu w Klimontowie. O godzinie 20:00 apel poprowadziła gr. 3 na czele z Ks. Sylwestrem Gawłem. Drugi dzień pielgrzymowania to Dzień Pański Niedziela. O godz. 7:00 Mszę Świętą celebrował Ks. Adam Stachowicz Redaktor Tygodnika Niedziela. On też wygłosił homilię do wiernych. O godzinie 9:30 grupy dotarły do Konar, a ci co szli pierwszy raz w pielgrzymce byli chrzczeni w rzece, która przepływa przez Konary, a następnie mieszkańcy tej wspaniałej wioski częstowali nas śniadaniem, i nikt głodny nie mógł iść w dalszą drogę. Po pół godzinnym odpoczynku pątnicy udali się w kierunku Kujaw i tu znowu następny poczęstunek przygotowany przez mieszkańców tej wioski. Gdy lider Andrzej wyprowadzał grupy z postoju nadeszła wielka chmura i zaczęło lać aż do samego Ujazdu, ale jak pielgrzymi mówili że ten deszcz był również potrzebny. Gr. 3 obiad miała przygotowany przez mieszkańców Ujazdu w szkole, a gr. 1 i 2 w Iwaniskach na starej plebani. O godzinie 14:15 kolumny pielgrzymki Sandomierskiej wyruszyły w kierunku Woli Skolankowskiej i tu również mieszkańcy tej wspaniałej wioski częstowali nas wspaniałymi smakołykami. O godzinie 19:00 grupy dotarły do Zbelutki i Sadkowa na nocleg. Apel grupa 1 miała w kościele w Zbelutce, a poprowadził go ks. Grzegorz Rożek wraz z grupą muzyczna. Grupa 2 i 3 apel miała na placu przy szkole w Sadkowie. Trzeci dzień to święto Przemienienia Pańskiego. Mszę Święta w Łagowie celebrował ks. Wacław Gieniec, a homilię wygłosił ks. Paweł Piędzio. Po Mszy Świętej mieszkańcy Łagowa bardzo serdecznie gościli pielgrzymów na śniadaniu, które przygotowali na placu obok kościoła. Po odpoczynku w Łagowie pielgrzymi musieli iść przez około 15 km główną trasa kielecką. W kolumnie pielgrzymów nie brakowało rodzin z małymi dziećmi i oczywiście seniorów. Szła młodzież i całe rodziny. Pielgrzymom zawsze towarzyszą służby porządkowe i medyczne. Nasi pielgrzymi idą 9 dni i przemierzają każdego dnia średnio 30 km. Pątnicy idą ze śpiewem na ustach a ton nadaje młodzież. Do Słopca grupy doszły na godzinę 19:00. Apel przy kapliczce poprowadził ks. Paweł Piędzio. Czwarty dzień to wtorek i znowu upał. Mszę Świętą na rozpoczęcie dnia w Słopcu przy kapliczce sprawował ks. Sylwester Gaweł i on też skierował Słowo Boże do pielgrzymów. Pierwszy odpoczynek to Marzysz a drugi to Suków gdzie ks. Proboszcz Marek Szykiewicz bardzo serdecznie witał pątnicze grupy i zapraszał na poczęstunek, bo przecież pielgrzymka to wielki wysiłek fizyczny, ale tez jest to duchowe pielgrzymowanie. Polega to na codziennym uczestnictwie we Mszy Świętej, oraz w modlitwach i rozważaniach jak np. różaniec, Koronka Do Miłosierdzia Bożego, czy konferencje. Na godz. 12:30 Sandomierskie grupy dotarły do Dymin dzielnicy Kielc gdzie przez mieszkańców już tradycyjnie podejmowani byli na obiedzie. Następnie idąc przez Posłowice strażacy zrobili kurtyny wodne by troszeczkę ochłodzić utrudzonych pielgrzymów przez upał, a przypomnę że tego dnia temperatura sięgała ok. 40 stopni Celsjusza. Gr. 1 przez Zgórsko dotarła na nocleg do Szewc. Apel w kaplicy poprowadził ks. Grzegorz Rożek. Gr. 2 dotarła do Jaworzni. Apel poprowadził ks. Piotr Kara, a gr. 3 apel miała w czasie marszu, a nocowała w Łaziskach. Piąty dzień pątniczego trudu znowu obudził nas słoneczkiem. Wszystkie grupy ze swych noclegowych miejscowości wyszły rano by na 8:30 dotrzeć do Piekoszowa na Mszę Świętą, którą celebrował ks. Mirosław Nakonieczny uczestnik pielgrzymki Ostrowieckiej, on też wygłosił homilię. W tym dniu pielgrzymi z Sandomierza i Ostrowca mieli wspólną Eucharystię. Po zakończonej Mszy Świętej o godz. 10:30 nasi pątnicy ruszyli w drogę by na godz. 12:00 dotrzeć do Rykoszyna na obiad. Następnie w wielkim upale ponad 35 stopni Celsjusza przez Wierną Rzekę i Gnieździska grupy dotarły na nocleg do Mieczyna. Gr. 3 nocowała w Jakubowie, a część gr.1 nocowała w Karolinowie, obie miejscowości znajdują się 1km za Mieczynem. Apel o 21:00 w Mieczynie poprowadził ks. Krzysztof Kwiatkowski. Oprócz charakteru duchowego pielgrzymka piesza to również cała baza techniczna. Poczynając od sekretariatu i transportu poprzez łączność ,służby porządkowe jak wcześniej wspomniałem czy kwatermistrzowie, aż do grup muzycznych i liturgicznych bez, których nie można sobie wyobrazić pielgrzymki, ale też służby zdrowienie może zabraknąć na czele z lekarzem. Pielgrzymom zawsze towarzyszom kapłani, klerycy, siostry zakonne, oraz służby pielgrzymkowe. Szósty dzień pielgrzymowania w tym roku to czwartek. Pielgrzymi z Mieczyna wyszli o godz. 8:00 by dotrzeć na Mszę Świętą do Krasocina. Eucharystia rozpoczęła się o godz. 10:00, a głównym celebransem był ks. Wacław Gieniec, on też skierował Słowo Boże do wiernych. Następnie pielgrzymi na czele z ks. Dyrektorem zatańczyli poloneza i po odpoczynku ruszyli na obiad do Sułkowa, a tu już tradycyjnie pani Grażyna Wilk zaprasza całą grupę Sandomierską na posiłek obiedni, a przypomnę że w tym roku w grupie 1 było 125 osób. A gdy przypomnę sobie czasy pierwszych pielgrzymek mówi główny lider to pielgrzymki były dużo trudniejsze niż teraz, problemy z noclegami, wyżywieniem, ponieważ wszystko było na kartki, mimo to szło nas dużo więcej, a pielgrzymi pomagali sobie wzajemnie, było to piękne przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Około godziny 14:00 pątnicy wyruszyli w dalszą drogę przez Belinę by dotrzeć na 17:00 do Woli Wiśniowej. Wcześniej we Włoszczowie gr. 1 i 3 złożyły kwiaty pod krzyżem przy szkole by upamiętnić wspaniały czyn młodzieży z przed 35 lat gdy stanęli w obronie krzyża gdy dyrekcja szkoły chciała usunąć krzyże ze ścian klasowych . Gr. 2 nocowała w Hali Sportowej we Włoszczowie . W Woli Wiśniowej odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy drużyną z Woli, a pielgrzymami. Mecz zakończył się remisem 3:3, a w karnych wygrali mieszkańcy Woli Wiśniowej. O 20:00 odbył się apel, który poprowadził ks. Krzysztof Kwiatkowski. Natomiast w gr. 2 apel poprowadził ks. Piotr Kara. Dzień siódmy to pobudka o godz. 6:00, a wyjście grup 1 i 3 nastąpiło z Woli o godz. 7:00 by dotrzeć do Czarncy na Mszę Świętą gdzie na nas czekała gr. 2. Mszy Świętej przewodniczył ks. Durma Konrad i ks. Machniak Mateusz, księża Neoprezbiterzy. Słowo Boże skierował do pielgrzymów ks. Sylwester Gaweł. Na Anioł Pański grupy były już w lesie przed Seceminem gdzie tego dnia obiad był już z własnych produktów. O godz. 18:00 pielgrzymi dotarli na nocleg do Koniecpola. Gr. 1 nocowała w dzielnicy Słowik , apel poprowadził ks. Grzegorz Rożek. Gr. 2 nocowała w szkole, apel poprowadził ks. Piotr Kara, a gr. 3 nocowała w dzielnicy Niwka, apel odbył się w czasie drogi. Dzień ósmy to już bardzo blisko do Naszej Pani Jasnogórskiej . O godz. 7:00 grupy wyszły z Koniecpola dzisiaj z deszczem. Pierwszy odpoczynek był przy remizie, następny przy szkole w Olbrachcicach i wtedy dopiero przestało padać. Na godz. 11:15 pątnicy dotarli do Sanktuarium w Świętej Annie i odpoczywali na odpoczynku obiednym, a ojcowie Dominikanie przygotowali pielgrzymom gorącą herbatę. O godz. 13:00 kolumna Sandomierska opuściła Sanktuarium i udała się w kierunku Krasic. O godz. 18:30 odbyła się Msza Święta, której przewodniczył J.E. ks. Bp. Edward Frankowski, a homilię wygłosił ks. Dyrektor Marcin Grzyb. Po Eucharystii ks. Dyrektor podziękował wszystkim za udział na tym pątniczym szlaku, a służbom logistycznym wręczając kubki na pamiątkę za ten trud opieki nad pielgrzymami w czasie wędrówki. Następnie wszyscy udali się na noclegi, by odpocząć, ponieważ następnego dnia już o godz. 3:00 w nocy nasi pielgrzymi wyruszyli w drogę. Pierwszy odpoczynek to 4:30 Mstów, a następny to Górka Przeprośna gdzie dołączyła do nas pielgrzymka kolumny Ostrowieckiej i już z nami wędrowali do Mirowa gdzie nastąpiło połączenie wszystkich kolumn diecezji i w kolejności Ostrowiec, Stalowa Wola, Janów i Sandomierz wchodziliśmy na Jasną Górę. Przy figurze Matki Bożej na Błoniach Jasnogórskich witali nas nasi Pasterze – ks. Bp. Ordynariusz Krzysztof i Bp. Senior Edward. Oni też sprawowali Eucharystię na zakończenie pielgrzymki w Bazylice Jasnogórskiej. Homilię wygłosił ks. Bp. Krzysztof Nitkiewicz, a w homilii przywołał słowa Chrystusa, który nazywa Siebie Chlebem Żywym. Jednocześnie obiecuje życie wieczne wszystkim przyjmującym z wiarą ten szczególny pokarm. Robiliście to każdego dnia podczas pielgrzymki. Wasza wiara wyrażała się nie tylko w godnym przyjmowaniu Komunii Świętej, ale również w zjednoczeniu z Panem Jezusem przez trud wędrowania w upale i deszczu , rezygnując z wielu rzeczy oraz przez braterskie relacje z innymi pielgrzymami. Zachowajcie ten ,,styl ‘’, ten pielgrzymi sposób myślenia i bycia również po powrocie do waszych domów. Wówczas będziecie mieli życie w obfitości i to na całą wieczność. Pan Jezus naprawdę chce być naszych ,, chlebem ‘’ abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Niego – powiedział Biskup .

Po błogosławieństwie biskupów pielgrzymi już tradycyjnie udali się na parkingi za klasztorem i tym samym zakończyła się 35 jubileuszowa piesza pielgrzymka z Sandomierza na Jasną Górę pod przewodnictwem ks. Marcina Grzyba .

W 2018 roku w pielgrzymce

Udział wzięło 335 osób

228 sióstr i 109 braci

Hasło pielgrzymki

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy Moim .

Dyrektor pielgrzymki był ks. Marcin Grzyb

Liderem pielgrzymki był Andrzej Gach

Kwatermiestrzem głównym był Diakon Maciej Garazd , a pomagali mu w gr. 1 Siudak Mateusz i Chmiel Urszula w gr. 2 Mikołaj Kornacki i Kinga Pietruszka gr. 3 Karaś Anna i Misztal Daria.

Lekarzem pielgrzymki był Przemysław Płaza

Szef służby zdrowia – Anna Borycka

Techniczny – Andrzej Anwajler

Ks. Uczestniczący w pielgrzymce :

1 ks. – Marcin Grzyb

2 ks. – Grzegorz Rożek

3 ks. – Dariusz Socha

4 ks. – Adam Stachowicz

5 ks. – Krzysztof Kwiatkowski

6 ks. – Piotr Kara

7 ks. – Wacław Gieniec

8 ks. – Paweł Piędzio

9 ks. – Mateusz Woszczyna

10 ks. – Sylwester Gaweł

Charakterystyka grup

Gr. 1 – Biało- Czerwona

Przewodnikiem był ks. Grzegorz Rożek , a pomagali mu ks. Dariusz Socha , ks. Adam Stachowicz , ks. Krzysztof Kwiatkowski oraz kleryk Siudak Mateusz i siostra zakonna Jadwżanka – Aleksandra Walewska

Służba zdrowia :

Strojewska Wioletta

Adamczyk Małgorzata

Stąpór Małgorzata

Promowicz Anna

Porządkowi :

  1. Maciejowska Jolanta- lider grupy

  2. Siudak Jan

  3. Osowski Michał

  4. Dybus Damian

  5. Kaczmarski Kamil

  6. Żyłka Piotr

Muzyczni :

  1. Trębacz Karolina- Zimnicka Aneta

  2. Biało Justyna- Krawczyk Patrycja

  3. Wrona Aleksandra- Oszczudłowska Weronika

  4. Śledź Aleksandra- Oszczudłowska Wiktoria

Najmłodszy pielgrzym- Basia Wojnar, 10 miesięcy

Najstarszy pielgrzym- Krystyna Wrzosek, 76 lat

Piosenka grupy

,,Absolutnie nic”

Ilość pielgrzymów: 128

87 sióstr 41 braci

 

Gr 2 – Niebieska

Przewodnikiem był ks. Piotr Kara, a pomagali mu ks. Wacław Gieniec, ks.Paweł Piędzio i ks. Mateusz Woszczyna

Służba zdrowia

Anna Borycka

Porządkowi

Cieśla Krzysztof- lider grupy

Cieśla Andrzej

Baracz Krzysztof

Jachimowski Łukasz

Kornacki Bartosz

Kornacki Mikołaj

Kaczmarski Damian

Muzyczni :

Jachimowska Aleksandra

Borycka Anna Kos Natalia

Borycka Maria Nowak Kamila

Cieśla Aleksandra Dudek Dominika

Nowak Klaudia Mierzwa Klaudia

Piosenka grupy

Tak Godna Jesteś

Najmłodszy pielgrzym Cieśla Lena 1, 5 roku

Najstarszy pielgrzym Wdowiak Zofia 71 lat

Ilość pielgrzymów – 122

78 sióstr 43 braci

Gr. 3 – żółta

Przewodnikiem był ks. Sylwester Gaweł a pomagał mu ks. Kozieł Krzysztof

I siostra zakonna Małgorzata Fiuk ze zgromadzenia Imienia Jezus .

Służba zdrowia :

Paciura Krystyna – lekarz

Malczyk Małgorzata – Walenciak Beata i Rzeszut Maria

Porządkowi :

Wąż Karol – lider grupy

Kamila Pawełek

Tomasz Kilarski

Michał Przetak

Kamil Bielecki

Muzyczni :

Walenciak Dominika – Krzyżanowski Dominik

Kowalska Anna – Obierzyńska Anna

Kurowska Eliza – Toporowska Alicja

Zybała Jolanta

Piosenka grupy

Najpiękniejsza z kobiet

Najmłodszy pielgrzym – Osolińska Adrianna 7 miesięcy

Najstarszy pielgrzym – Ordowski Bolesław 69 lat

Ilość pielgrzymów 84

63 siostry 23 braci

Samochody

Star duży bagaże 1 i 2 gr. – Przytuła Sebastian

Bus duży bagaże 3 gr. – Żuber Jerzy

Bus Sanitarka – Krzysztof Staszewski

Bus Techniczny – Łukasz Szczydło

Zaopatrzenie – Łukasz Gaweł i Monika Grzyb

Bus kwatermistrz diakon Maciej Gorazd

Sekretariat – Krzysztof Piątek , Klaudia Bojarska , Kinga Chmielowiec

*incydentów nie było

*kronikę prowadzi Andrzej Gach – lider a pomaga mu przy komputerze Krzysztof Grodecki.