2017

4-12 SIERPIEŃ 2017 r. 34 PIELGRZYMKA

28 maja 2017 r. Ks. dyrektor pielgrzymki Marcin Grzyb zorganizował ,,Dzień Wspólnoty Pielgrzymkowej’’ w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach. O godzinie 15 Mszy Świętej przewodniczył ks. dyrektor oraz księża przybyli na spotkanie. Po Mszy Świętej swoją obecnością zaszczycił nas J. E. ks. Bp. ordynariusz, a pątnicy w obecności ks. Bp. bardzo się ucieszyli. Ks. Bp. podziękował ks. Marcinowi Grzybowi za zorganizowanie tego dnia wspólnoty, a kustosz Sanktuarium zapraszał nas by to dzieło wspólnoty było kontynuowane co rok właśnie w tym naszym sanktuarium. Pogoda tego dnia była piękna, a pielgrzymi też dopisali. Po mszy odbyła się agapa ,a po niej o 20:00 wieczór uwielbieniem z piosenką pielgrzymkową, atmosfera była wspaniała wśród obecnych . Około godziny 21:20 odbył się apel, a po nim ks. dyrektor podziękował wszystkim za wytrwałość do końca udzielając bożego błogosławieństwa. Pożegnali się uściskami i wrócili do swoich domów z nadzieją ,że za rok znowu się spotkamy. Natomiast 20 czerwca ks. dyrektor Marcin Grzyb wraz z liderem pielgrzymki Andrzejem Gachem już tradycyjnie wybrali się na objazd trasy, wiedząc już ,że ks. Bp. mianował ks. dyrektora wikariuszem na wzgórzu Świętopawelskim . Wspominam to wszystko ,ponieważ pierwsze 20 lat to kościół św. Józefa był ostoją pielgrzymek, a od kilkunastu już lat to kościół św. Pawła sprawuje wielką pieczę nad wszystkim co jest związane z pielgrzymką. To tu ks. Sylwester Dul dowodził przez 9 lat, a teraz ks. Marcin Grzyb już 5 lat przewodzi naszej pielgrzymce i oby jak najdłużej.

Pielgrzymka ma charakter wędrownych rekolekcji z programem różnych modlitw, konferencji, dyskusji, śpiewu w tym roku pod hasłem ,, Nieść światło ewangelii’’ . Pielgrzymka jest też jedną z dróg prowadzących do Boga poprzez wstawiennictwo Matki Bożej. Na pątniczym szlaku można spotkać ludzi dobrej woli ,starszych i młodszych, którzy poprzez właściwą postawę i osobiste zaangażowanie akceptują religijno-pokutny charakter pielgrzymki.

W dniu 4 sierpnia od samego rana sandomierzanie zaczęli gromadzić się przy katedrze, a słonko prażyło, było bardzo gorąco. O godzinie 8:00 przybyła do nas pielgrzymka z Janowa i razem z grupą sandomierską uczestniczyła w Eucharystii, której przewodniczył J. E. ks. Bp. Krzysztof Nitkiewicz. Ks. Bp. wygłosił też homilię, w której powiedział ,, że celem pielgrzymki jest po 11 dniach meta, miejsce święte, gdzie w sposób szczególny można odczuć bliskość Boga wsłuchać się w Jego głos i otrzymać potrzebne łaski. Mówiąc o owocach pielgrzymowania, przychodzi mi na myśl powiedzenie, mówił dalej biskup, że przez nogi do głowy ‘’. Ta życiowa mądrość dotyczy sytuacji ,kiedy z powodu niedopatrzenia lub błędu musimy wykrzesać z siebie dodatkowy wysiłek. W jakimś sensie dokonuje się to również w przypadku pielgrzymki, ale z naszego świadomego wyboru. Wysiłek fizyczny związany z pokonywaniem drogi, pozostawienie tego, co znamy ,żeby iść do nowych miejsc, sytuacji czy ludzi, niosąc bogatą refleksję. Pozwalają poznać lepiej Boga, samych siebie i inne osoby, a także region, miejscowości, zabytki i naturę. Pismo Święte zachęca nas do tego, abyśmy przyjęli w święcie postawę pielgrzyma. Wam z pewnością nie muszę przypominać, że pielgrzymka jest wielkim czasem łaski. Przeżyjcie ją jak najlepiej i bezpiecznie’’.

Do zobaczenia na Jasnej Górze – powiedział biskup. Po zakończeniu Mszy Świętej i błogosławieństwie pielgrzymka wyruszyła na farsę, w wielkim upale. O godzinie 11:30 kolumna pątników była już w Samborcu na pierwszym odpoczynku. W tym roku pielgrzymów na obiedzie gościli mieszkańcy Strączkowa, Ryłowic i Jachimowic, a już w Gorzyczanach witał wszystkich ks. proboszcz parafii Chobrzany Bogdan Król. Jeszcze tylko jeden odpoczynek w Przybysłowicach i już Klimontów, gdzie w bramie kościoła powitał nas ks. wikariusz parafii Mateusz Woszczyna kropiąc pielgrzymów wodą święconą. Apel odbył się o godzinie 20:00 w kościele, a poprowadził go diakon Durma Konrad. Drugi dzień pielgrzymki upałem nas przywitał Mszę Świętą na rozpoczęcie odprawił przewodnik gr. 3 ks. Sylwester Gaweł, który również skierował do pielgrzymów Słowo Boże. W Konarach odbył się chrzest pątników w rzece Koprzywiance, którzy wybrali się pierwszy raz na pątniczy szlak, a następnie mieszkańcy tej wspaniałej wioski częstowali nas śniadaniem. Następny odpoczynek to Kujawy, a tu następny poczęstunek przygotowany przez wspaniałych mieszkańców.

Na obiedzie w tym roku gr. 1 została w Ujeździe, a gr. 2 i 3 powędrowały do Iwarńsk.

O godzinie 15:45 kompania pątników dotarła na podwieczorek do Woli Skolankowskiej i tu znowu gościnność mieszkańców nie miała granic. O godzinie 19 :00 gr. 1 i 2 na nocleg dotarły do Zbelutki i Sadkowa natomiast gr. 3 powędrowała do Barola na nocleg. Chcę podkreślić wspaniałą postawę grup muzycznych, że przy takim upale do 40 stopni ,a oni jeszcze śpiewają i grają, ale jak podkreśliła jedna z sióstr, że mimo zmęczenia wiara uskrzydla tak jak śpiewamy w piosence. Ci co zaufali Panu otrzymują skrzydła jak orły ,więc zapominają o zmęczeniu i nie zauważają uciekających kilometrów, bo muzyczne posługiwanie tak jak inna służba to swego rodzaju charyzmat. Trzeci dzień pielgrzymowania to Dzień Pański – niedziela i Święto Przemienienia Pańskiego. Mszy Świętej w Bardo przewodniczył

ks. przewodnik gr. pierwszej Rożek Grzegorz, a homilię wygłosił diakon Patryk Gładkowski. Po Mszy Świętej mieszkańcy wioski częstowali nas śniadaniem. O godzinie 10 :00 opuściliśmy Bardo, by na Anioł Pański dotrzeć do miejscowości Koziel, a następnie o godzinie 13:00 byliśmy już na obiedzie. Grupa 3 tradycyjnie została przy krzyżu, a grupa 1 i 2 Dotarła

do Nowej Huty. Obiad grupy miały przy tartaku. Po odpoczynku obiednim grupy porządkowe przeliczyły pątników i okazało się, że w tym roku jest 309 pielgrzymów. Na godz. 18:15 grupy dotarły na nocleg do dłopca? . O godz. 20:30 przy kapliczce Apel Maryjny przeprowadził diakon Patryk Gładkowski. Po tym trzecim dniu pątnicy mają już w nogach około 100 km marszu. Doświadczenie tego trudu, jakim w tym roku był upał. Więc zmęczenie i brak sił dał się we znaki. Jednak w czasie drogi jest o wiele łatwiej kiedy wokoło widzi się ludzi, którzy mimo tego trudu z uśmiechem na twarzy stawiają następne kroki. W pielgrzymce nie brakuje czasu na zabawę, szczególnie przy apelach gdzie pielgrzymi jeszcze potrafią chwalić Boga tańcem jest to naprawdę piękne. Czwarty dzień pielgrzymowania to poniedziałek.

Mszę Świętą o godz. 7:00 celebrował Ks. Redaktor Tygodnika katolickiego Niedziela Adam Stachowica, a homilię wygłosił Ks. Wacław Gieniec. Obecnością zaszczycił nas te na Mszy Świętej Koordynator krajowy pielgrzymek pieszych Ks. Marian Janus. O godz. 8:15 pątnicy wyruszyli w drogę, a po dwóch odpoczynkach byliśmy na obiedzie w Dyminach. Po odpoczynku o godz 14:00 Kolumny wyruszyły na pątniczy szlak. Gr 2 nocowała w Jaworzni. Gr 3 w Łaziskach, a gr 1 w Szewcach apel poprowadził diakon Patryk. W tym roku siostry ze służby zdrowia dwoiły i troiły się ze względu na upały bo spora grupa pielgrzymów docierała do sanitarki z bąblami, były rany i asfaltówka były omdlenia, ale jak twierdzili pątnicy że warto było iść mimo tego cierpienia, a przecież siostry służby zdrowia też szyły, ponosiły trud pielgrzymowania, a mimo to jeszcze opatrywały umęczonych pielgrzymów, tylko chylić czoła przed służbą zdrowia. Piąty dzień to już połowa pielgrzymki Grupy z swych noclegowych miejscowości wyszły o godz. 7:00 by dotrzeć na Mszę Świętą do Piekoszowskiego Sanktuarium gdzie czekała na ans już pielgrzymka Ostrowiecka i razem z Sandomierską uczestniczyli w Eucharystii której przewodniczył ks. Bartłomiej Wilk, a homilię wygłosił ks. Sylwester Gaweł. O godz 10:30 pątnicy Sandomierskiej wyruszyli w kierunku Rykoszyna na posiłek obiedni, a mieszkańcy bardzo gościnnie przyjęli pątników. Po odpoczynku w wielkim upale przez Wierną Rzekę i Gnieździska na godz. 18:30 grupy dotarły na nocleg do Mieczyna gr 3 powędrowała 1 km dalej i nocowała w Jakubowie. Apel w Mieczynie poprowadził zespół muzyczny gr 1 a błogosławieństwo udzielił pątnikom ks. Proboszcz tutejszej parafii Marek Szyba. W pielgrzymce można spotkać wiele młodych małżeństw nawet z kilkumiesięcznymi dziećmi, a pytając ich mówią, ,że poznali się na pątniczym szlaku. Szli jako znajomi później jako narzeczeni a dziś jako małżonkowie, że wzięli ślub na pielgrzymce lub zaraz po niej lub przed wyruszeniem. Dziś gdy tylko im pozwala czas i sytuacja zawodowa pielgrzymują razem całymi rodzinami. Czy nie jest to wspaniałe? Szósty dzień pątniczego trudu zaczyna się znowu upałem o godz. 8:00 kolumny pielgrzymów wyruszyły z Mieczyna by o godz. 10:00 uczestniczyć we Mszy Świętej w Krasocinie której przewodniczył Ks Grzegorz Rożek przewodnik gr1, a kaznodzieją był diakon Patryk Gładźowski. O godz. 12:30 mieszkańcy Sułkowa zapraszali pątników na obiad i tu trzeba znowu podkreślić piękną postawę pani Grażyny Wilk, która co roku na swoją posesję zaprasza calą grupę. W tym roku zaprosiła na obiad gr 1 w której było ponad 100 osób. Następny odpoczynek to Belina i Włoszczyzna gdzie pielgrzymi którzy idą na nocleg do Woli Wiśniowskiej składają kwiaty pod krzyżem obok szkoły, bo chcą pamiętać o tych bohaterach, o uczniach walczących i okupujących tą szkołę, gdy chciwo usunął krzyże ze ścian w salach lekcyjnych. Pielgrzymów nie trzeba przekonywać co do znaków krzyża. Pielgrzymi wiedzą, co to jest znak krzyża na pielgrzymce. Każda grupa idzie na początku niosąc krzyż.

Samo pielgrzymowanie mocno zawiera elementy trudu czyli niesienie krzyża. Pątnicy często znaczą siebie znakiem krzyża, rozpoczynając i kończąc dzień, czy podczas każdej modlitwy.Nabożeństwo drogi krzyżowej jest jedną modlitw zanoszonych do Boga na trasie pielgrzymowania. Gr2 została na nocleg we Włoszczowie. Na hali sportowej. Natomiast w Woli Wiśniowej został rozegrany mecz pomiędzy jedynką, a trójką wygrany 3:2 przez jedynkę. Apel przeprowadził ks. Dariusz Socha. Siódmy dzień pątniczego trudu już w tym roku tradycyjnie przywitał nas piękną pogodą gr 1 i 3 wyruszyły o godz 7:00 rano z Woli Wiśniowiej by dotrzeć do Czarncy na Mszę Świętą Gr 2 z Włoszczowy wyruszyła o 7:30, również dotarła do Czaency by uczestniczyć w codziennej eucharystii Mszę celebrowali Księża neoprazbiterzy Tomasz Zych i Bartłomiej Wilk. Homilię wygłosił dziekan Konrad Durma. Po Mszy Świętej i odpoczynku kolumny pielgrzymów powędrowały w kierunku Secemina i w lesie odpoczywały na obiedzie, który już sami sobie przygotowali.

Do Koniecpola na nocleg grupy dotarły na godz. 18:00 Gr1 nocowała w dzielnicy Słowik, apel poprowadził ks. Dariusz Socha Gr2 nocowała w szkole apel poprowadził ks. Tomasz Gawlak. Gr 3 nocowała w dzielnicy Niwka. Po apelach pojawiła się wielka burza i zaczęło padać dobrze, że to już na noclegu. Muszę wspomnieć jako główny lider o służbie porządkowej. Dziś to jedyna grupa służb logistycznych, która musi mieć aktualne szkolenie i ważne uprawnienia do prowadzenia pielgrzymki a szczególnie kierowania ruchem. To na nich spoczywa obowiązek bezpiecznego przemarszu przez pątniczy szlak. Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że u mego boku przez te 34 lata pielgrzymowania stali ludzie odpowiedzialni za powierzone im obowiązki, dzięki temu nigdy nie mieliśmy poważniejszych incydentów. N początku mojego pielgrzymowania spotkaliśmy się z wielkimi trudnościami. Milicja nam utrudniała, próbowała nam zakłócić religijny charakter pielgrzymek dlatego musieliśmy być bardzo czujni. Dziś logistyka jest cięższa bo po drogach jeździ dużo więcej samochodów. Ósmy dzień pielgrzymów. O godz. 7:00 pątnicy wyruszyli

na pątniczy szlak przez Olbrachcice i obiadem w Świętej Annie gdzie ojcowie Dominikanie przygotowali umęczonym pielgrzymom herbatę. Po odpoczynku poobiednim o godz. 13:00 pątnicy wyruszyli w kierunku Krasic gdzie o godz. 18:30 odbyła się Msza Święta, którą celebrowali ks. Sylwester Gaweł, a homilię wygłosił ks. Dyrektor Marcin Grzyb.

Po zakończeniu Mszy Świętej ks. Dyrektor podziękował najpierw Bogu następnie wszystkim którzy wzięli w pielgrzymce, służbom logistycznym, księżom, siostrom zakonnym wręczając pamiątkowe kubki z logo pielgrzymki. Ostatni dziewiąty dzień, to dzień odświętny, radosny, bo przecież będziemy już dziś u Naszej Matki. Wyjście z Krasic nastąpiło o godzinie 3:00 w nocy następnie pierwszy odpoczynek o 4:30 we Mstowie, a już na Górce Przeprośnej dołączyła się do nas pielgrzymka Ostrowiecka i do Mirowa szła już z nami, gdzie nastąpiło połączenie całej kolumny i w kolejności Sandomierz, Ostrowiec, Stalowa Wola i Janów wchodziliśmy na Jasną Górę. Przy Figurze

Matki Bożej już na Wałach Jasnogórskich powitał nas ks. Bp. Krzysztof Nitkiewicz.

Po powitaniu kolumny udały się do Kaplicy Cudownego Obrazu by oddać pokłon Maryji. Mszę Świętą w bazylice celebrował ks. bp. ordynariusz, a homilię wygłosił ks. kolumny sandomierskiej Marcin Grzyb . W homilii ks. Marcin przypomniał ,że podczas pielgrzymowania przywoływaliśmy trzy wydarzenia – 300 lat koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 200 lat istnienia naszej diecezji oraz rozpoczęcie III synodu diecezjalnego. Modliliśmy się nie tylko w naszych intencjach, ale również za sprawy diecezji i kościoła. Nawiązując do hasła pielgrzymowania mówił, - Pielgrzymując, chcemy pełnić wolę Boga. Nieść Światło Ewangelii, to nie znaczy tylko trwać, ale tym światłem się dzielić. Pielgrzymując, jesteśmy wielką rodziną, w której każdy znajdzie swoje miejsce. Wędrując w trudnościach kształtujemy samych siebie, ale również przemieniamy tych, którzy są obok nas. Po pielgrzymce mamy być lepsi, aby ten kto nas spotka widział, że ta pielgrzymka coś zmieniła w naszym życiu – mówił kaznodzieja. Po Mszy Świętej i błogosławieństwie biskupa pielgrzymi udali się na parkingi za klasztorem i tym samym zakończyła się 34 Piesza Pielgrzymka z Sandomierza na Jasną Górę.

W 2017 roku w pielgrzymce udział wzięło 309 pielgrzymów, 206 sióstr i 103 braci. Hasło pielgrzymki : ,, Nieść Światło Ewangelii ‘’. Dyrektorem pielgrzymki był ks. Marcin Grzyb. Liderem pielgrzymki był Andrzej Gach. Kwatermistrz to diakon Patryk Gładkowski, a pomagali mu gr. 1 Piotr Żyłka i Mateusz Siudak, gr. 2 diakon Konrad Duma i Bartosz Wawrzkiewicz, gr. 3 Anna Karaś i Daria Misztal. Lekarz pielgrzymki – Przemysław Płaza. Szef służby zdrowia – Anna Borycka. Techniczny – Andrzej Anwajler.

Księża uczestniczący w pielgrzymce

  1. Ks. Marcin Grzyb

  2. Ks. Paweł Goliński

  3. Ks. Grzegorz Rożek

  4. Ks. Dariusz Socha

  5. Ks. Adam Stachowicz

  6. Ks. Tomasz Gawlak

  7. Ks. Wacław Gieniec

  8. Ks. Sylwester Gaweł

  9. ks. Bartłomiej Wilk

 

Charakterystyka grup

Gr. 1 Biało-czerwona

Przewodnikiem był ks. Grzegorz Rożek, a pomagali mu ks. Paweł Goliński, ks. Dariusz Socha, siostra Aleksandra Walawska ze zgromadzenia Jadwirzanki Wawelskie Świętej Jadwigi Królowej Służebnice Chrystusa Zbawiciela.

Służba zdrowia: Strojewska Wioletta, Stąpór Małgorzata, Czarnecka Zofia, Promowicz Anna

Porządkowi: Maciejowska Jolanta- lider grupy, Siudak Jan, Osowski Michał, Dybus Damian, Kaczmarski Kamil, a czasowo Anwajler Marcin.

Kwatermistrzami grupy był Żyłka Piotr i Siudak Mateusz.

Muzyczni:

Karolina Trębacz, Dominika Szwajka, Łukasz Szwajka, Aleksandra Wrona, Robert Bakalarski, Ewelina Radzimowska, Emilia Lichocka, Justyna Biała

Piosenka grupy:

Królowo Polski Nasza

Ilość pielgrzymów: 103

76 sióstr – 27 braci

Najmłodszy pielgrzym : Dybus Staś ( 8 miesięcy)

Najstarszy pielgrzym : Wrzosek Krystyna (75 lat )

Gr. 2 Niebieska

Przewodnikiem był ks. Tomasz Gawlak, a pomagali mu ks. Wacław Gieniec, ks. Adam Stachowica, oraz diakon Konrad Durma i kleryk Wawrzkiewicz Bartosz (Kwatermistrzowie)

Służba zdrowia:

Grażyna Cieśla, Zaja Katarzyna, Masternak Jolanta

Porządkowi:

Cieśla Krzysztof – Lider grupy

Borycki Jan, Kornacki Mikołaj

Cieśla Andrzej, Baracz Krzysztof, Kaczorowski Damian, Jachimowski Łukasz

 

Muzyczni:

Aleksandra Jachimowska, Anna Borycka, Aleksandra Cieśla, Maria Borycka, Klaudia Nowak, Edyta Cieśla, Kamila Nowak

Piosenka Grupy

Przed Tronem Matki

Najmłodszy pielgrzym :Lena Cieśla – 9 miesięcy

Najstarszy pielgrzym: Piątek Stanisław 78 lat

Ilość Pielgrzymów 135

85 sióstr 50 braci

 

 

Gr. 3 Żółta

Przewodnikiem był ks. Sylwester Gaweł, a pomagali mu ks. Bartłomiej Wilk oraz klerycy Krzysztof Kozieł i Maciej Gorazd oraz Siostra Fiuk Małgorzata ze zgromadzenia Najświętszego Imienia Jezus.

Służba zdrowia:

Beata Walenciak, Małgorzata Malczyk

Porządkowi:

Bednarski Mieczysław – lider grupy

Bartosz Leśniewski, Karol Wąż, Michał Przetak, Kamila Pawełek, Tomasz Kilarski

Muzyczni:

Anna Kowalska, Anna Obierzyńska, Dominika Walenciak, Eliza Kurowska, Jolanta Zybała, Maria Michalska

 

Piosenka Grupy

Fanfary z Królową Polski

Ilość pielgrzymów 71

45 sióstr i 26 braci

Kwatermistrz:

Anna Karaś, Daria Misztal.

Najmłodszy pielgrzym: Marysia Piasecka 8lat

Najstarszy pielgrzym :Stefan Strojny 84 lata

Samochody w 2017r.

Star duży 1 i 2 grupa, bagaże Przytuła Sebastian

Bus duży gr 3 bagaże Jerzy Żuber

Bus sanitarka Krzysztof Staszewski

Bus Techniczny Łukasz Szczudło

Zaopatrzenie Łukasz Gaweł, Monika Grzyb

Kwatermistrz Bus diakon Patryk Gładkowski

Sekretariat + dyrektor Krzysztof Piątek

Uwagi:

*W tegorocznej pielgrzymce jak w roku ubiegłym nie było żadnego księdza z Sandomierza !!!

* Incydentów nie było

*Kronikę prowadzi – Andrzej Gach a pomaga mu Krzysztof Grodecki w pracy przy komputerze.