2015

4 – 12 sierpień 2015
32 PIELGRZYMKA

Dzień 15 czerwca 2015 roku będzie dniem pamiętnym w historii pielgrzymki sandomierskiej, bowiem w tym dniu o godz. 5:00 rano ks. dyrektor Marcin Grzyb wraz z liderem pielgrzymi Andrzejem Gachem wybrali się na objazd trasy by powiadomić wszystkie parafie i miejscowości przez które za dwa miesiące będą przechodzić pielgrzymi.

Dnia 4 sierpnia od samego rana było gorąco a pątnicy na placu przy sandomierskiej katedrze gromadzili się ze swoimi bliskimi, którzy odprowadzali ich i pomagali dźwigać bagaże. A ci pielgrzymi, którzy się jeszcze nie wyspowiadali przed wyruszeniem mieli okazję podczas Mszy Świętej, lub mają czas to zrobić w drodze, bo w każdej grupie idzie „wędrujący konfesjonał", on wskazuje drogę pojednania pielgrzymom. O godz. 8:30 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył J.E. ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz w asyście kilkunastu księży. Przybyli do nas też pielgrzymi z Janowa Lubelskiego by razem z nami uczestniczyć w eucharystii, a którzy już od dwóch dni wędrują. Homilię wygłosił ks. Bp Krzysztof, a w niej mówił o duchowym wymiarze pielgrzymowania i o tym, że pomaga ono budować prawdziwą wspólnotę. Po Mszy Świętej pielgrzymi z Janowa Lubelskiego poczęstowani zostali przez mieszkańców parafii katedralnej śniadaniem, a pątnicy sandomierscy wyruszyli w drogę pierwszego etapu. Ks. Bp Ordynariusz wyprowadził pielgrzymów do ulicy krakowskiej. Na godz. 12:00 nasza pielgrzymka była już w Samborcu. Obiad w tym roku przygotowali mieszkańcy Chobrzan. Po obiedzie o godz. 15:00 wyruszyliśmy w dalszą drogę. Etapy popołudniowe wiodły nas przez Jachimowice
i Przybysławice do Klimontowa, gdzie o godz. 18:45 byliśmy już w bramie świątyni. Na powitanie wyszedł ks. proboszcz Henryk Hendzel kropiąc wszystkich pielgrzymów wodą święconą, a temperatura przekraczała 35°C. Z tego powodu zasłabły trzy siostry i musiał interweniować lekarz pielgrzymki. Apel w kościele poprowadził diakon gr. III Dominik Żelazko. W tym roku nie przybyli do nas klerycy i księża z Grodna ze względu na chorobę prałata ks. Jerzego Lewińskiego, który zawsze z nami pielgrzymował.

Dzień drugi ponownie powitał pielgrzymów upałem. O godz. 7:00 rano rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył ks. Marian Janas krajowy koordynator pielgrzymek w Polsce. On też wygłosił homilię. O godz. 8:15 grupy były już na szlaku pątniczym. O Godz. 9:30 pielgrzymi dotarli do Konar, a mieszkańcy tej miejscowości ugościli pielgrzymów śniadaniem. Natomiast Ci, którzy szli po raz pierwszy zostali ochrzczeni w rzece Koprzywiance, która przepływa przez tą miejscowość. Na południe Ujazd i Iwaniska gościły pielgrzymkę na obiedzie. Popołudniowe etapy to Wola Skolanokowska i Wola Jastrzębska witały zmęczonych pielgrzymów. Na nocleg gr. I dotarła do Zbelutki, gr. II do Sadkowa a gr. III aż do Barda.

Trzeci dzień pielgrzymowania to święto Przemienienia Pańskiego. Mszę Świętą w Bardzie odprawił ks. Dziekan Wacław Gieniec, a homilię wygłosił ks. Tomasz Gawlak przewodnik gr. II. Po Mszy Świętej mieszkańcy Barda serdecznie ugościli śniadaniem pątników, a każdy zaczynający się dzień w pieszej pielgrzymce jest szczególnym wyzwaniem wiary, wiary żywej, która pociąga i skłania do refleksji. O godz. 10:30 grupy wyruszyły w ogromnym upale w dalszą drogę. Gr. III obiad miała na polance przy krzyżu, a gr. I i II przy tartaku w miejscowości Huta Nowa. Po odpoczynku obiadowym nastąpiło liczenie pielgrzymów i okazało się, że jest to najmniejsza pielgrzymka pod względem liczebności, bo zaledwie udział w niej wzięło 362 pielgrzymów. Chyba upały zniechęciły pątników do wzięcia w niej udziału, ale mimo to w pielgrzymce jest wiele młodych ludzi, są też i całe rodziny. Jedna z nich to rodzina Cieśli z Chodkowa, która wędrowała z 1,5 letnią córką, czy rodzina Perygów z Dwikóz. Oni właśnie pielgrzymowali z 5 letnią córką. W Słopcu kolumna była już na 18:00, a o godz. 20:30 odbył się apel, który poprowadził ks. Tomasz Gawlak.

Czwarty dzień tradycyjnie zaczyna się upałem o godz. 6:00 rano termometry już wskazywały 28°C. Wiele wysiłku kosztuje droga na Jasną Górę, mimo takiego skwaru i palącego słońca do tego wiele niedospanych nocy, ale jeżeli nie iść tą drogą do Maryi, to jaką. Czas wędrówki dla nas wszystkich był to czas wspaniały. Przede wszystkich doświadczenie bliskości Boga i życzliwości innych ludzi, zarówno tych wędrujących z nami, jak również wszystkich którzy nas przyjmowali bardzo gościnnie. Mszę Świętą na rozpoczęcie dnia w Słopcu celebrował ks. z gr. III Sebastian Dziedzic, a homilię wygłosił diakon Dominik Żelazko. Po Mszy Świętej i błogosławieństwie grupy wyruszyły na pątniczy szlak. Obiad tradycyjnie w Dyminach w dzielnicy Kielc, gdzie mieszkańcy bardzo gościnnie częstowali pielgrzymów. Na noclegu każda grupa nocowała w innej miejscowości. Gr. I w Szewcach apel poprowadził ks. Rafał Cudziło, gr. II w Jaworzni apel poprowadził ks. Tomasz Gawlak, a gr. III nocowała w Łaziskach apel poprowadził ks. Grzegorz Rożek.

Piąty dzień to już połowa pielgrzymki. Wszystkie grupy wyruszyły raniutko ze swych miejscowości gdzie nocowały, by na godz. 8:30 dojść do Piekoszowa na Mszę Świętą. Pątnicy z Ostrowca uczestniczyli w eucharystii razem z naszą pielgrzymką na którą przybył ks. Bp senior Edward Frankowski. On celebrował Mszę Świętą a homilię wygłosił ojciec Tytus, dominikanin, który przybył wraz z ojcem Wacławem by odwiedzić pielgrzymów i skierować słowo Boże o swoim patronie Dominiku, które w tym dniu wspomnienie obowiązywało. Obiad był w Rykoszynie. Upał w dalszym ciągu nie odpuszczał i należy pochylić głowy przed grupą muzyczną, bo w temperaturze 40°C iść to jest niesamowity trud, a tu jeszcze śpiewać i tak jak powiedziała jedna z sióstr z grupy muzycznej siostra Ola, że muzyka buduje ducha pielgrzymki, pomaga w trudnych chwilach, rozwesela ludzi, piękne momenty czyni jeszcze piękniejszymi i to jest właśnie piękno naszego trudu pątniczego dodał lider pielgrzymki. O godz. 15:00 pielgrzymka sandomierska odpoczywała przy kościele w Wiernej Rzece, a o godz. 19:00 byliśmy w Mieczynie na noclegu. Gr. III powędrowała do Jakubowa kilometr dalej. Apel odbył się o godz. 21:00 a poprowadził go ks. Rafał Cudziło.

Szósty dzień pątniczego trudu to dzień Pański – Niedziela. Grupy wyruszyły o godz. 8:00 rano z Mieczyna by dotrzeć na Mszę Świętą do Krasocina. Tu nastąpiła miła uroczystość trzech księży: Michała Grochowiny, który celebrował Mszę Świętą, Rafała Cudziły, który wygłosił homilię i Tomasza Gawlaka, którzy obchodzili 10 – tą rocznice święceń kapłańskich. Pielgrzymki zgotowali im wielkie owacje na stojąco wręczając piękne róże. Po tej uroczystości grupy wyruszyły w kierunku Sułkowa na obiad i tu należy znowu podkreślić wspaniałą postawę pani Grażyny Wilk, która na obiad przyjęła około 200 osób. Na godz. 17:00 gr. II przybyła do Włoszczowej i nocowała na hali sportowej przy ulicy koniecpolskiej, natomiast gr. I i III złożyły kwiaty przy krzyżu obok szkoły gdzie 32 lata temu dyrektor szkoły chciał usunąć z pomieszczeń szkolnych krzyże. Młodzież wraz z rodzicami stanęła w obronie wiary i protestowała przeciwko tej decyzji. O godz. 17:00 obie grupy dotarły do Woli Wiśniowej i na prośbę mieszkańców odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy Wolą Wiśniową a pielgrzymami, który zakończył się remisem 2:2, w karnych wygrali gospodarze. Apel poprowadził ks. Rafał Cudziło. O godz. 23:00 jedna z sióstr zasłabła i została powiadomiona służba zdrowia oraz ks. dyrektor. Wezwano pogotowie, siostrę zabrano do szpitala, a ks. dyrektor oczywiście pojechał również, bo to kapłan, który zawsze służy i pomaga pielgrzymom. Wrócił ze szpitala o godz. 4:00 a rano już pełnił obowiązki i pielgrzymował z nami. Pielgrzymi są wdzięczni ks. Marcinowi za trud i wszelkie dobro, które czyni każdego dnia na tym pątniczym szlaku. Trudy w codziennym pielgrzymowaniu pomagała znosić służba medyczna, składająca się z lekarza i pielęgniarek. Nad bezpieczeństwem czuwali porządkowi i służby techniczne. Poprzez pielgrzymowanie następuje zawsze duchowe odrodzenie całego kościoła i całej naszej diecezji. Najcięższe były pierwsze dni bo do takich upałów trzeba było się przyzwyczaić. Były bąble i urazy na stopach, które znikały przy pomocy cudownych rąk służby zdrowia, ponieważ tegoroczna pielgrzymka odbyła się w dużym upale, który towarzyszył pielgrzymce.

Siódmy dzień pielgrzymowania to 30 km do Koniecpola. Grupy wyszły o godz. 7:00 rano by na godz. 9:15 dotrzeć do Czarncy na wspólną Mszę Świętą, którą celebrował ks. Grzegorz Słodkowski a homilię wygłosił Ojciec ze zgromadzenia zakonnego OSST Piotr Gradziszewski, w kazaniu nawiązywał do postaci św. Wawrzyńca. Po Mszy Świętej i błogosławieństwie pielgrzymi wyruszyli w dalszą drogę. Obiad każdy przygotowywał sobie z własnych produktów, bo ostatnie dni to droga przez lasy. O godz. 14:15 pątnicy odpoczywali w Seceminie przy kościele. O godz. 18:00 sandomierska pielgrzymka była już w Koniecpolu. Gr. I nocowała na Słowiku, apel poprowadził ks. Rafał Cudziło, gr. II w szkole, a gr III w dzielnicy Niwka.

Ósmy dzień to wyjście grup o godzi. 7:00 z Koniecpola. Obiad tradycyjnie z własnych produktów przy Sanktuarium w Świętej Annie. Ojcowie i siostry Dominikanki przygotowały pielgrzymom gorącą herbatę. Dojście do Krasic nastąpiło o godz. 17:00. O godz. 18:30 odbyła się uroczysta Msza Święta na którą przybył nasz drogi pasterz J.E. ks. Bp Edward Frankowski, on przewodniczył eucharystii, a homilię wygłosił ks. dyrektor pielgrzymki Marcin Grzyb. Po Mszy Świętej ks. dyrektor podziękował najpierw Bogu, księżom, służbom logistycznym i wszystkim pielgrzymom za ich trud pątniczego wędrowania. Służbom wręczył książki napisane przez lidera pielgrzymki, który opisał 31 lat pielgrzymowania, a książkę zatytułował „Niestrudzony pielgrzym". Wspomnienia brata Andrzeja. Po Mszy Świętej pojawiła się wielka chmura i zaczął padać dość intensywny deszcz ale tylko przez 20 minut, widocznie chciał nas oczyścić by wejść przed Tron Maryi czystym.

Ostatni dzień to wyjście grupy sandomierskiej o godz. 3:00 w nocy. Na Górce Przeprośnej przyłączyła się do nas pielgrzymka Ostrowiecka, a w Mirowie Janów Lubelski i Stalowa Wola. Entuzjazm pątników był bardzo duży szczególnie gdy wchodziliśmy na Aleje N.M.P, kiedy to przed nami rysowała się sylwetka Klasztoru Jasnogórskiego. Tu też nikt się nie wstydził łez. Podróż była długa tylko spotkanie krótkie, ale pątniczy trud i marzenia spełnione. Przy figurze Matki Bożej przed szczytem Jasnogórskim powitali nas nasi pasterze. Biskup Ordynariusz Krzysztof i Biskup senior Edward, pobłogosławili i podziękowali za trud pielgrzymowanie. Potem przyszło nam tylko upaść na twarz by powiedzieć Matce Jasnogórskiej nasze intencje i przejść do cudownej kaplicy. Krótkie spojrzenie w oczy Matuchny i łzy szczęścia, że cel został osiągnięty, bo przecież wreszcie doszliśmy, jesteśmy. Tyle mieliśmy Ci Matko do powiedzenia a tu nam zabrakło słów. Ale Ty rozumiesz nasze milczenie. Bardzo trudno oderwać od Twych oczu swoje, a milczenie mówi wszystko.
W Bazylice Mszę Świętą odprawił Bp Nitkiewicz w asyście ks. Bp Edwarda Frankowskiego
i księży uczestniczących w pielgrzymce oraz przybyłych z diecezji na tą uroczystość. Homilię wygłosił ks. Michał Mierzwa, który pielgrzymował tu w kolumnie Stalowowolskiej. Ks. kaznodzieja nawiązał w niej do hasła tegorocznej pielgrzymki „Błogosławieni czystego serca". Po Mszy i błogosławieństwie biskupów pielgrzymi udali się po bagaże i tym samym zakończyła się 32 piesza pielgrzymka Sandomierza na Jasną Górę, którą poprowadził ks. Marcin Grzyb.

W 2015 roku w pielgrzymce udział wzięło 362 pielgrzymów, 235 sióstr i 127 braci.
Hasło pielgrzymki: „ Błogosławieni czystego serca"

Dyrektorem pielgrzymki był ks. Marcin Grzyb
Lider kolumny sandomierskiej Andrzej Gach
Kwatermistrzem był Michał Urbański a pomagali mu:

 • w gr. I Piotr Żyłka i Emilia Lichocka
 • w gr. II kl. Konrad Durma i kl. Maciej Gorazda
 • w gr. III Anna Karaś i Natalia Sobolewska

Lekarz pielgrzymki – Przemysław Płaza
Szef służby zdrowia – Anna Borycka
Techniczny pielgrzymki – Andrzej Anwajler

Księża uczestniczący w pielgrzymce:

 1. ks. Marcin Grzyb
 2. ks. Rafał Cudziło
 3. ks. Marcin Świeboda
 4. ks. Michał Grochowina
 5. ks. Tomasz Gawlak
 6. ks. Wacław Gieniec
 7. ks. Henryk Hendzel
 8. ks. Grzegorz Rożek
 9. ks. Sebastian Dziedzic
 10. ks. ojciec Piotr Graduszewski

Charakterystyka grup:

Grupa I – biało – czerwona: Przewodnikiem był ks. Rafał Cudziło a pomagali mu ks. Marcin Świeboda i ks. Michał Grochowina.

Służba zdrowia:

 • Zając Kasia
 • Madera Barbara
 • Czarnecka Zofia
 • Strojewska Wioletta
 • Stąpór Małgorzata
 • Adamczyk Małgorzata.

Porządkowi:

 • Maciejewska Jolanta – lider grupy
 • Jaworski Patryk
 • Lewicki Andrzej
 • Kaczmarski Kamil
 • Anwajler Marcin (czasowo)
 • Drab Grzegorz (czasowo)

Grupa muzyczna:

 • Justyna Jesionek
 • Robert Bakalarski
 • Marysia Schrupka
 • Dominika Szwajka
 • Renata Kędziora
 • Magda Michałowska
 • Ola Krupa
 • Justyna Biało

Piosenka grupy: „ Tęsknie za Tobą Panie"
Ilość pielgrzymów w grupie: 134 (46 braci i 88 siostry)
Najmłodszy pielgrzym – Faustyna Peryga lat 5.
Najstarszy pielgrzym – Krystyna Wrzosek 73 lat.

Gr II – niebieska: Przewodnikiem był ks. Tomasz Gawlak a pomagali mu ks. Wacław Gieniec, Henryk Hendzel oraz klerycy WSD w Sandomierzu: Konrad Durma i Maciej Gorazda.

Służba zdrowia:

 • Grażyna Cieśla
 • Jolanta Masternak

Porządkowi:

 • Krzysztof Cieśla – lider grupy
 • Andrzej Cieśla
 • Łukasz Jachimowski
 • Krzysztof Baracz
 • Bartosz Kornacki
 • Damian Kaczorowski

Grupa muzyczna:

 • Ola Piątek
 • Edyta Cieśla
 • Angelika Cieśla
 • Ola Cieśla
 • Anna Borycka
 • Bartek Wawrzkiewicz
 • Natalia Kos
 • Kamila Nowak
 • Klaudia Nowak

Ilość pielgrzymów w grupie – 150 ( 57 braci i 93 siostry)
Piosenka grupy: „Maryja"
Najmłodszy pielgrzym – Maja Cieśla 1,5 roku
Najstarszy pielgrzym – Zofia Wdowiak 68 lat
W grupie II pielgrzymowała też siostra Małgorzata Fiuk ze zgromadzenia sióstr Imienia Jezus

Grupa III – żółta: Przewodnikiem grupy był ks. Grzegorz Rożek a pomagali mu ks. Sebastian Dziedzic oraz ojciec z zakonu OSST Piotr Graduszewski. W grupie pomagali też kleryk Mateusz Machniak i diakon Dominik Żelazko.

Służba zdrowia:

 • Walenciak Beata
 • Malczyk Małgorzata
 • Kurowska Klaudia

Porządkowi:

 • Bednarski Mieczysław – lider grupy
 • Walczyk Leszek
 • Tarnowski Michał
 • Wąż Karol
 • Wilk Ola
 • Kilarski Tomasz

Grupa muzyczna:

 • Michalska Maria
 • Walenciak Dominika
 • Kowalska Anna
 • Zybała Jolanta
 • Obierzyńska Anna
 • Nowak Magdalena
 • Ossolińska Karolina

Piosenka grupy: „Maryjo moje życie"
Ilość pielgrzymów w grupie – 78 ( 24 braci i 54 siostry)
Najmłodszy pielgrzym – Justyna Chadaj 10 lat
Najstarszy pielgrzym – Stefan Strojny 80 lat
W grupie III pielgrzymowała też siostra Adrianna Maciejeska ze zgromadzenia sióstr Franciszka Serafickiego

Foto Press – Video :

 • Paulina Cieśla
 • Magdalena Karasińska

Samochody w 2015 roku:

 • STAR + przyczepa gr. I i II – Mieczysław Przytuła
 • STAR gr. III – Jerzy Żuber
 • Bus sanitarka – Mateusz Staszewski
 • Bus techniczny – Karolina Przytuła
 • Bus zaopatrzenie – Piotr Urbański, Katarzyna Urbańska, Rafał Mazur
 • Kwatermistrz – Urbański Michał, Staszewski Krzysztof
 • Samochód dyrektora + sekretariat – Krzysztof Piątek, Magdalena Knap

Uwagi: w trzecim dniu pielgrzymki zrezygnowały 3 siostry z uczestnictwa. Powodem były wielkie upały. Siostry, które rezygnowały to siostra z gr. I 17 lat i siostry z gr. II 67 lat i 64 lat.

Kronikę prowadzi lider pielgrzymki Andrzej Gach.