2011

XXVIII Piesza Pielgrzymka Ziemi Sandomierskiej 4 – 12 sierpnia 2011

Znów nadszedł sierpień – miesiąc w którym na polskie drogi wyruszają pielgrzymi do Tronu Królowej Polski. Nasza Sandomierska Piesza Pielgrzymka wyrusza już po raz dwudziesty ósmy. Dyrektorem tegorocznej pielgrzymki jest ósmy rok ks. Sylwester Dul wikariusz parafii pw. św. Joachima i Anny w Annopolu a liderem pielgrzymki jest po raz 23 Andrzej Gach. Naszemu pielgrzymowaniu będą przyświecać słowa zaczerpnięte z programu duszpasterskiego „W komunii z Bogiem”.

4 sierpnia 2011 roku w godzinach rannych bazylika katedralna zaczęła zapełniać się pielgrzymami. O godz. 8.00 przybyła do nas pielgrzymka z Janowa Lubelskiego na czele z ks. Biskupem Edwardem Frankowskim, który w tym roku również wyruszył na pątniczy szlak, by w ten sposób podziękować Matce Bożej za 50 lat kapłaństwa. Mszy świętej na rozpoczęcie pielgrzymki przewodniczył Pasterz Diecezji Sandomierskiej ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz, który również wygłosił homilię. Podczas homilii biskup wskazał na wartość trudów, które podejmują pielgrzymi oraz wartość świadectwa ich wiary. – „Jesteście, kochani pielgrzymi, znakiem ufności w Bożą Opatrzność i w siłę wspólnoty, znakiem, który skłania do refleksji i budzi podziw. W ten sposób umacniacie swoją wiarę i cały Kościół, jesteście umocnieniem dla każdego z nas. Pragniemy włączyć się w wasze świadectwo poprzez modlitwę i pomoc świadczoną na pielgrzymim szlaku. Będziemy zawsze z wami, w deszczu i w żarze słońca, w radości i w znużeniu, wierząc głęboko, że wasz trud wyda wiele wspaniałych owoców”.

Po zakończonej Eucharystii krótkie słowo do pielgrzymów skierował dyrektor pielgrzymki ks. Sylwester, który nawiązał do hasła pielgrzymki. „Piesze wędrowanie jest doskonałą okazją, by wyciszyć się wewnętrznie i zaglądnąć głęboko do swojego serca. To w sercu musimy odnaleźć pragnienie spotkania się z Tym, który jest sensem naszego życia. Tylko spotkanie z Bogiem Żywym i wejście z Nim w komunię miłości sprawia, że chce nam się żyć, że nabieramy mocy do życia i życie to staje się szczęśliwe. W komunii z Bogiem, a w konsekwencji również w komunii z ludźmi oraz ze sobą samym, dokonuje się nasza spełniona codzienność, zmierzająca ku wieczności. Być w komunii z Bogiem to znaczy utrzymywać z Nim stałą więź. To znaczy postawić Go w centrum osobistego, rodzinnego i społecznego życia. Być w komunii z Bogiem to wsłuchiwać się w Jego słowo. Być w komunii z Bogiem to uczestniczyć w Eucharystii, w której On czyni dla nas dar z samego siebie.”

Tegoroczna pielgrzymka ma szczególny wymiar. Będzie wielkim dziękczynieniem Panu Bogu za dar beatyfikacji Jana Pawła II, będzie też modlitwą o rychłą Jego kanonizację.

W czasie naszego pielgrzymowania do Tronu Pani Jasnogórskiej odwiedził nas w Klimontowie koordynator ds. pielgrzymek z ramienia episkopatu ks. Marian Janus a także ks. Marian Bolesta – diecezjalny duszpasterz dzieci i młodzieży, który zapraszał wszystkich na XVII Dni Młodych do Tarnobrzega.

W tym roku na szlaku pątniczym przeżyliśmy miłą uroczystość bowiem dwoje młodych pielgrzymów Kasia Sapielak i Adrian Małek w Sanktuarium w Piekoszowie zawarli sakramentalny związek małżeński.

Podsumowanie XXVIII Pieszej Pielgrzymki tradycyjnie odbyło się w Krasicach.
„Pielgrzymom w wędrówce do Tronu Królowej Polski niosło pomoc liczne grono osób funkcyjnych. Braciom i Siostrom kwatermistrzom, służbie medycznej, porządkowej, grupom muzycznym, kierowcom, osobom czuwającym nad nagłośnieniem należą się słowa wielkiego uznania i podziękowania. Z wdzięcznością myślimy również o napotkanych na trasie naszego pielgrzymowania Księżach Proboszczach, Dyrektorach Szkół, Sołtysach i mieszkańcach mijanych wiosek i miast za okazane serce i pomoc pielgrzymom na pątniczym szlaku” – mówił do pielgrzymów ks. Sylwester dyrektor pielgrzymki.

Zwieńczeniem pielgrzymki była wspólna Eucharystia w bazylice jasnogórskiej pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza. W homilii biskup pomocniczy Edward Frankowski dzielił się swoimi przeżyciami z pielgrzymkowej trasy podkreślając, że przeważającą część pątników stanowiła wspaniała młodzież. - Podczas tych rekolekcji w drodze obserwowałem wspaniały powiew Ducha Świętego w sercach wielu młodych ludzi, którzy byli towarzyszami mojego wędrowania do naszej Matki. Podczas tych dni wspólnego świętowania ci młodzi ludzie swoją postawą i śpiewem wyrażali słowa: „Ty wyzwoliłeś nas Panie z kajdan i samych siebie”, to właśnie oni wołali podczas modlitwy „Abba Ojcze”. Ta młodzież dzisiaj woła do nas wszystkich, abyśmy wspólnie razem żyli w prawdzie i wolności, abyśmy nie wahali się wyzwolić się z kajdan duchowej niewoli, a poddali się w niewolę miłości Jezusa i Jego Matki - mówił bp E. Frankowski. Natomiast Ks. Biskup Ordynariusz gratulując pielgrzymom wytrwałości i dziękując za dar świadectwa wiary i modlitwy powiedział: „Cieszę się razem z wami którzy doszliście dzisiaj na Jasną Górę. Stając wraz z wami przy naszej Matce dzielę wasze przeżycia, trudy i radości, i wraz z wami składam je u stóp Maryi. Obserwując entuzjazm tak wielu młodych pielgrzymów mam nadzieję, że ożywi on nasz Kościół sandomierski i będzie trwał w codziennej pracy duszpasterskiej w poszczególnych parafiach. Wszyscy jesteśmy Kościołem, w którym trwa wymiana darów. Ufam, że wasza wiara umocni serca i ożywi nadzieje wielu innych”.

Księża Przewodnicy:

 • Grupa 1 – ks. Kamil Woś
 • Grupa 2 – ks. Wacław Gieniec
 • Grupa 3 – ks. Grzegorz Polak

Lider pielgrzymki: Andrzej Gach
Kwatermistrz: Krzysztof Staszewski
Techniczny: Andrzej Anwajler
Lekarz: dr Krystyna Paciura
Video filmowanie: Wiesław Polit

Księża uczestniczący w pielgrzymce:

 • Ks. Sylwester Dul
 • Ks. Henryk Hendzel
 • Ks. Jerzy Lewiński
 • Ks. Kamil Woś
 • Ks. Wacław Gieniec
 • Ks. Grzegorz Polak
 • Ks. Tadeusz Ziętkowski
 • Ks. Roman Kowalski
 • Ks. Marcin Grzyb
 • Ks. Rafał Cudziło
 • O. Tytus Piłat OP
 • Ks. Łukasz Ciupa SAC
 • Ks. Artur Barański
 • Ks. Jan Kowsz
 • Ks. Piotr Kara
 • Ks. Dawid Jasiński

Klerycy:

 • dk Konrad Fedorowski
 • dk Łukasz Maliński
 • kl. Wojciech Tworek
 • kl. Daniel Skotnicki
 • kl. Kamil Kaczmarski
 • Klerycy z WSD Grodno (4)

Siostra Zakonna ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek dusz czyśćcowych:

 • S. Anna Czajkowska

Służba Zdrowia:

 • Anna Borycka
 • Małgorzata Stąpór
 • Wioletta Strojewska
 • Barbara Bartoszek
 • Anna Promowicz
 • Grażyna Cieśla
 • Piotr Jamróz
 • Mateusz Kornacki
 • Jolanta Masternak
 • Barbara Łukaszek

Służba porządkowa:

Grupa 1

 • Marcin Anwajler – lider
 • Adam Kasprzycki
 • Patryk Jaworski
 • Andrzej Lewicki
 • Wojciech Chmura
 • Ewa Biernat
 • Jolanta Kozłowska

Grupa 2

 • Krzysztof Cieśla – lider
 • Andrzej Cieśla
 • Łukasz Jachimowski
 • Jan Borycki
 • Paweł Kornacki

Grupa 3

 • Mieczysław Bednarski – lider
 • Robert Fąfara
 • Tomasz Toporowski
 • Aleksander Wilk
 • Leszek Walczyk
 • Dariusz Arczewski