2010

XXVII Piesza Pielgrzymka 4-12 sierpnia 2010 r.

W dniu 4 sierpnia 2010 r. wyruszyła z Sandomierza XXVII Piesza Pielgrzymka Ziemi Sandomierskiej na Jasną Górę, która liczyła w tym roku ponad. 500 pielgrzymów pielgrzymujących w 3 grupach. Dyrektorem po raz siódmy był ks. Sylwester Dul wikariusz Parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Ap. w Sandomierzu. O godz. 8.30 wszyscy pielgrzymi zgromadzili się w bazylice katedralnej na Mszy świętej, której przewodniczył koordynator pielgrzymek Diecezji Sandomierskiej ks. Henryk Hendzel, a homilię wygłosił Rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. dr Jan Biedroń. W tym roku Msza święta była bez Pielgrzymki Janowskiej ze względu na powódź, która nawiedziła tereny Sandomierza. Biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz pobłogosławił na pielgrzymi trud pątników zgromadzonych w katedrze sandomierskiej a zwracając się do pielgrzymów powiedział: „Na pielgrzymce, tak jak w życiu, będziecie przechodzić przez różne sytuacje: wynikające z warunków atmosferycznych, topografii terenu czy z własnej dyspozycji. Niech ten trud wędrowania, któremu patronuje Maryja pomoże wam stawać się świadomymi i mocnymi świadkami Chrystusa w naszej Ojczyźnie”.

„Bądźmy świadkami Miłości” pod takim hasłem wyruszyła tegoroczna Pielgrzymka Ziemi Sandomierskiej na Jasną Górę.

Słowo „Miłość” pisane z wielkiej litery ma wskazywać na tę - Bożą Miłość, której mamy być świadkami. Aby być świadkiem Miłości należy najpierw ją poznać. Gdy się pozna sens Miłości, wówczas należy ją wcielać w życie, tylko wtedy będziemy mogli prawdziwie świadczyć o obecności Bożej Miłości. Eucharystia jest zasadniczym miejscem gdzie zdobywamy wiedzę na temat Bożej Miłości, to nie tylko szkoła, ale też źródło mocy, aby miłować tak, jak Chrystus nas umiłował. Piesza pielgrzymka daje wielką możliwość spotkania żywego Boga we wspólnocie braci i sióstr, pozwala ona również doświadczyć Jego wielkiej miłości, a z drugiej strony stwarza wiele okazji do tego, by dać wobec innych świadectwo tej Miłości, potwierdzając ją konkretnym czynem. Współczesnemu człowiekowi zagubionemu w zlaicyzowanym świecie, potrzeba pokazać prawdziwą miłość, potrzeba dać Boga i dopomóc, by w myśl źle pojmowanej wolności jednak pozwolił się prowadzić przez Boga.

Podczas tych dziewięciu dniowych rekolekcji w drodze, wśród przepięknych krajobrazów: lasów, pól, przydrożnych krzyży i kapliczek, przy pomocy rozmyślań, modlitwy i łaski sakramentalnej była okazja, by przy pomocy Ducha Świętego zregenerować siły duchowe oraz odpowiedzieć sobie na nurtujące pytania, podjąć życiowe decyzje, by naprawdę świadczyć, że Bóg jest Miłością.

Szczególną intencją była prośba w intencji osób poszkodowanych w czasie powodzi.

Pośród pielgrzymów największą część stanowili ludzie młodzi. Liderem Pielgrzymki był Andrzej Gach, który do Tronu Królowej Polski pielgrzymował po raz 27. W pielgrzymce tegorocznej pielgrzymowało 20 kapłanów, 10 kleryków, 3 Siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych z Sulejówka. Nad zdrowiem pielgrzymów czuwało 3 lekarzy i 15 braci i sióstr ze Służby Zdrowia.

Zwieńczeniem pielgrzymki była wspólna Msza święta koncelebrowana przez 67 kapłanów w kaplicy Cudownego Obrazu, której przewodniczył biskup ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz. Ks. dr Paweł Lasek w homilii skierowanej do pielgrzymów mówił o wartości krzyża w życiu każdego człowieka. - Zawsze na początku pielgrzymki niesiony jest krzyż, bo człowiek, który patrzy na ukrzyżowanego Chrystusa nie boi się trudności, ale właśnie w krzyżu znajduje siłę do ich pokonania - mówił ks. Lasek.

- W związku z sytuacją, jaka zaistniała wokół krzyża przed pałacem prezydenckim, wykorzystywaną instrumentalnie przez różne siły, hasło „Bądźmy świadkami miłości” ma szczególną wymowę - powiedział na zakończenie liturgii Ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. - Doświadczając stale Bożej miłości, musimy w każdej życiowej sytuacji przyjmować postawę miłości na wzór Chrystusa. Jeśli będziemy czynili dobro, wyrzekniemy się agresji i zemsty, to udowodnimy światu, że chrześcijaństwo jest religią miłości, a krzyż będzie postrzegany przez wszystkich, nawet przez wyznawców innych religii czy ideologii, jako znak - symbol miłości. Jestem przekonany, że tak było podczas waszego pielgrzymowania i wierzę, że podobnie będzie w codziennym życiu - podkreślił biskup Nitkiewicz komentując wymowę pielgrzymkowego hasła.

Księża Przewodnicy:

 • Grupa 1 – ks. Bogdan Piekut
 • Grupa 2 – ks. Wacław Gieniec
 • Grupa 3 – ks. Paweł Mackiewicz

Lider pielgrzymki: Andrzej Gach
Kwatermistrz:
Mateusz Staszewski
Techniczny:
Andrzej Anwajler
Lekarz:
dr Przemysław Płaza, dr Krystyna Paciura, dr Beata Bień
Video filmowanie:
Wiesław Polit

Księża uczestniczący w pielgrzymce:

 • Ks. Sylwester Dul
 • Ks. Henryk Hendzel
 • Ks. Jerzy Lewiński
 • Ks. Bogdan Piekut
 • Ks. Wacław Gieniec
 • Ks. Paweł Mackiewicz
 • Ks. Zbigniew Kargul
 • Ks. Grzegorz Polak
 • Ks. Roman Kowalski
 • Ks. Bogdan Strojek
 • Ks. Marcin Grzyb
 • Ks. Czesław Gumieniak
 • O. Daniel Hinc CR
 • Ks. Łukasz Ciupa SAC
 • Ks. Artur Barański
 • Ks. Krzysztof Cisowski
 • Ks. Łukasz Baran
 • Ks. Łukasz Sadłocha
 • Ks. Kamil Woś
 • Ks. Michał Grochowina

Klerycy:

 • dk Piotr Klocek
 • Piotr Cieśla
 • Grzegorz Klich
 • Przemysław Medej
 • Sylwester Gaweł
 • Damian Niziołek
 • Klerycy z WSD Grodno (3)

Siostry Zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek dusz czyśćcowych:

 • S. Anna Czajkowska
 • S. Magdalena Staśko
 • S. Jelena Olechowicza

Służba Zdrowia:

 • Anna Borycka
 • Magdalena Sroczyńska
 • Barbara Madera
 • Małgorzata Stąpór
 • Wioletta Stryjewska
 • Anna Promowicz
 • Zofia Czarnecka
 • Marta Paszta
 • Grażyna Cieśla
 • Elżbieta Dywan
 • Barbara Łukaszek
 • Krzysztof Walek
 • Paweł Marszałek
 • Jakub Sapielak
 • Artur Skobel

Służba porządkowa:

Grupa 1

 • Marcin Anwajler – lider
 • Patryk Jaworski
 • Rafał Chmura
 • Wojciech Chmura
 • Andrzej Lewicki
 • Grzegorz Drab
 • Ewa Biernat

Grupa 2

 • Krzysztof Cieśla – lider
 • Tomasz Błasiak
 • Bartosz Kornacki
 • Andrzej Cieśla
 • Łukasz Jachimowski
 • Dominik Cieśla
 • Jan Borycki

Grupa 3

 • Mieczysław Bednarski – lider
 • Leszek Walczak
 • Michał Kosowicz
 • Tomasz Toporowski
 • Paweł Hałas
 • Marek Maj
 • Michał Prostek