2008

XXV Piesza Pielgrzymka 4-12 sierpnia 2008 r.

     I znowu przyszedł czas sierpniowy. Na polskie drogi, ścieżki wyruszają pielgrzymki, aby iść na Jasną Górę do Matki Bożej. Wyrusza i nasza XXV Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka Ziemi Sandomierskiej.
Przygotowania do tegorocznej pielgrzymki czynione były pod okiem J.E. Ks. Bpa Ordynariusza Andrzeja Dzięgi, ponieważ w tym roku we wrześniu rozpoczyna się w naszej diecezji nawiedzenie Matki Bożej w Znaku Milenijnego Wizerunku Królowej Polski. Dlatego wyruszamy na pielgrzymi szlak z zawołaniem: „PRZYJDŹ MATKO – CZEKAMY”.
Mszy świętej na rozpoczęcie naszego pielgrzymowania przewodniczył J.E. Ks. Bp Edward Frankowski, który w homilii nawiązał do hasła pielgrzymki jak również do Powstania Warszawskiego, do Cudu nad Wisłą i Sierpnia 80’
" ... Musimy budować Rzeczpospolitą, modlić się o nią ze wszystkich sił. Na taki bój chce nas usposobić nasza Matka Maryja, dlatego idziemy przed Jej obraz, nie tylko pędzlem malowany, ale i modlitwą. Wpatrując się w Jej wizerunek, uświadamiamy sobie, że jest Matką mądrości naszego narodu, Matką nadziei, naszej historii, Matką wszystkich i dla wszystkich, od Jej kochającego serca uczymy się piękna życia". Przed błogosławieństwem ks. Dyrektor podziękował wszystkim, którzy wybrali się na pątniczy szlak a szczególnie ks. Prałatowi Jerzemu Lewińskiemu i liderowi pielgrzymki Andrzejowi Gachowi, którzy w sandomierskiej pielgrzymce pielgrzymowali po raz dwudziesty piąty. Ks. Biskup wręczył Jubilatom pamiątkowe albumy. Po Mszy świętej pielgrzymi ruszyli ul. Mariacką na Rynek Starego Miasta by przy Figurze Matki Bożej złożyć kwiaty i prosić o szczęśliwe pielgrzymowanie do Jej Tronu na Jasnej Górze. Następnie ulicą Staromiejską podążyli do kościoła Nawrócenia Św. Pawła Apostoła by uzyskać odpust zupełny z racji trwania Jubileuszu 2000 lecia narodzin Apostoła Narodów. W bramie kościoła pielgrzymów uroczyście powitał proboszcz parafii ks. kan. Krzysztof Rusiecki z wikariuszem ks. Antonim Drabowiczem. Po krótkiej modlitwie pielgrzymi ruszyli na pielgrzymi szlak.
Do pielgrzymów pieszych w tym roku dołączyli także pielgrzymi duchowi, czyli te osoby, które nie brały udziału w pielgrzymce, ale przez codzienną Mszę świętą i Komunie św. oraz modlitwę Apelu Jasnogórskiego, odprawianą w swoich parafiach w duchowej łączności z pielgrzymami  i według tego samego programu, wspierali ich intencje oraz dołączali własne.
    W czasie tych dziewięciodniowych rekolekcji w drodze rozważana była treść Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego ułożonych przez Prymasa Tysiąclecia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, u Niej szukał pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności Narodu. Śluby te są jak najbardziej aktualne, chociaż na świecie tak wiele się zmieniło. Nie zmieniło się jednak to, że Jezus żyje, że stoi Jego krzyż, przepowiadana jest Ewangelia, kapłani wciąż spełniają swoje posłannictwo. Rodzina zmagając się z największymi trudnościami, nadal broni życia narodu, a natchnienie do miłości i sprawiedliwości społecznej ciągle płynie z najwspanialszego manifestu Bożego – z Ewangelii. W czasie tego pielgrzymowania każdy pragnie złożyć u stóp Matki Bożej wszystkie sprawy, swoje życie, serce, rozum, wolę, wszystko, co mamy i co kochamy, prosząc, by nauczyła nas służyć w miłości i pokorze jedni drugim.
    Podczas tej Jubileuszowej pielgrzymki oprócz postaci dnia, która na stałe wpisała się w program pątniczego dnia przedstawiono także historię sanktuariów diecezji sandomierskiej.
    XXV Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka Ziemi Sandomierskiej przejdzie do historii jako specjalny akt zaproszenia Jasnogórskiej Królowej Polski do diecezji sandomierskiej. To właśnie w dniu 12 sierpnia jako zwieńczenie trudu pielgrzymiego dane nam było zaprosić Matkę Bożą w Znaku Milenijnego Wizerunku Królowej Polski na nasz Diecezjalny Szlak Nawiedzenia jak również do naszych parafii, rodzin i do naszych serc. Aktu tego zaproszenia dokonaliśmy wspólnie z Pasterzami naszej Diecezji podczas sprawowania uroczystej Eucharystii na Wałach Jasnogórskich


AKT ZAPROSZENIA
JASNOGÓRSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI
Do Diecezji Sandomierskiej
Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiena Maryjo!
Od zarania narodowych dziejów naszych Ty jesteś obecna w modlitwach, w sercach i w wielkich dziełach ojców naszych. W dobie ziemskiej modlitwy i świadectwa wiary Świętej naszej Królowej Jadwigi sama wybrałaś Naród Polski jako swój Lud i na Jasnej Górze tron chwalebny sobie obrałaś. Przez Naród nasz, jako władna Królowa, ale też jako czuła Matka, od samego początku przyjęta i umiłowana zostałaś. Iluż to polskich Królów, hetmanów, wodzów i prezydentów do Ciebie przybywało, o łaskę mądrego prowadzenia codziennych spraw polskich prosząc. Słowami Ślubów Jana Kazimierza urzędowo potwierdzona jesteś jako Królowa polskich Ziem, Narodu i Państwa polskiego.
Królowo Polski! Potężna Dziewico Wspomożycielko i Miłosierna Matko nasza.
Ileż to razy w kolejnych pokoleniach łaskami i cudami potwierdziłaś, że nas znasz, że nas wysłuchujesz i że nas wspierasz. Także nasze pokolenie otrzymało za Twoim wstawiennictwem siłę ducha na czas szczególnego za¬grożenia dla Narodu i Kościoła. Przed ponad pół wiekiem przyjęłaś, złożone u Tronu Twojego przez pokolenie ojców naszych, Milenijne Śluby Narodu Polskiego. A widząc wielki głód Bożej Nadziei w polskich sercach, sama wy¬ruszyłaś na Cudowny Szlak Nawiedzenia. Wyprosiłaś nam wtedy u Boga wielkich Pasterzy, na czele z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, z wielkim Kardynałem Stefanem Wyszyńskim, i z Pasterzem Kościoła Sandomierskie¬go, niezachwianym w wierze Biskupem Piotrem Gołębiowskim. Ten Szlak Nowego Objawienia Twojej Królewskiej i Matczynej Obecności wśród nas, ciągle trwa. Cierpliwie przypominasz, byśmy pełnili wolę Twojego Syna Je¬zusa. Miłosiernie przyjmujesz wszystkie nasze modlitwy, a szczególnie proś¬by i zawierzenia. Obficie rozlewasz łaski od Syna Twojego. Umacniasz Dary Ducha Świętego. Wszędzie sprawiasz, że dzieci Boże odzyskują i umacniają w sobie chrześcijańską nadzieję.
Przy Tobie, Maryjo, zawsze byliśmy wolni.
Z Tobą Maryjo, zawsze byliśmy mocni.
Dzisiaj, na progu nowego, Błogosławionego Czasu Nawiedzenia, rozpoznajemy obecne zagrożenia dla wiary i dla chrześcijańskiego życia. Znowu potrzebujemy nadziei. Znowu potrzebujemy odnowy Mocy Ducha Świętego. Znowu biedna Ziemia Sandomierska, razem z całą duchowo skołataną Polską, potrzebuje sprawiedliwości i uczciwości. Potrzebujemy rzeczywistego szacunku dla godności każdego człowieka oraz umiłowania daru życia. Nowej siły ducha potrzebują kapłani i osoby konsekrowane. Nowej miłości potrzebują małżonkowie i rodzice. Nowego świadectwa wiary potrzebuje młode pokolenie. Dlatego zwracamy się do Ciebie, Jasnogórska Pani, prosząc, byś na Szlaku Nawiedzenia wszystkich polskich parafii i wspólnot, przyszła do naszej, Sandomierskiej Diecezji.
Z głęboką wiarą nadzieją i miłością zapraszamy Ciebie - Królowo, Matko i Nadziejo nasza, abyś pochyliła się nad wszystkimi sprawami, modlitwami, pracami i słabościami naszymi.
Dlatego wspólnie wołamy:
Do serc i umysłów naszych - Królowo Polski, zapraszamy!
Do wszystkich modlitw i słusznych tęsknot naszych - Królowo Polski...
Do codziennych modlitw i zajęć osób bierzmowanych - Królowo ...
Do serc i umysłów ludzi słabej wiary - Królowo Polski, zapraszamy!
Do społecznej posługi naszych polityków, samorządowców, nauczycieli i
urzędników - Królowo Polski, zapraszamy!
Do bezrobotnych, skrzywdzonych i zdradzonych - Królowo Polski...
Do całej naszej troski o sprawy Polski i świata - Królowo Polski...
Do rodzin świętych i Bogiem silnych - Królowo Polski, zapraszamy! Do rodzin przeżywających trudności i kryzysy - Królowo Polski... Do małżeństw rozbitych i żyjących w separacji - Królowo Polski... Do sierot naturalnych i społecznych - Królowo Polski, zapraszamy!
Do wszystkich dzieci i do młodzieży naszej - Królowo Polski, zapraszamy! Do chorych, osamotnionych i smutnych - Królowo Polski, zapraszamy! Do wszystkich rodzin naszej diecezji - Królowo Polski, zapraszamy!
Do kapłańskich serc i kapłańskiej posługi - Królowo Polski, zapraszamy!
Do codziennej ofiary i modlitwy osób konsekrowanych - Królowo ... Do wszystkich wspólnot i zespołów duszpasterskich - Królowo Polski... Do wszystkich dzieci Bożych na naszej ziemi - Królowo Polski, zaprasza¬my!
Do każdej parafii naszej - Królowo Polski, zapraszamy! Do całej naszej Sandomierskiej Diecezji - Królowo Polski, zapraszamy!
Królowo Polski!
Usłysz nasz głos. Przyjmij nasze zaproszenie. Przyjdź do nas. Wysłuchaj nas. Pociesz nas. Umocnij nas. Zjednocz nas. Rozpal w nas na nowo ogień Ducha Świętego. Rozraduj nas. I pozostań z nami.
W Duchu Świętym prosimy o to Przedwiecznego Ojca przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa, Pana naszego, Który żyje i króluje po wszystkie wieki wieków. Amen.

XXV Jubileuszową Pieszą Pielgrzymkę Ziemi Sandomierskiej poprowadził po raz kolejny ks. Sylwester Dul. Dzięki ks. Sylwestrowi został wydany pamiątkowy album "25 lat Pieszej Pielgrzymki Ziemi Sandomierskiej na Jasną Górę" . Z okazji Jubileuszu została zrobiona także wystawa upamiętniająca 25 lat pielgrzymki. Autorem tej wystawy było Sandomierskie Stowarzyszenie Pamięć i Solidarność ze zbiorów lidera pielgrzymki Andrzeja Gacha. Wystawę tę można było obejrzeć w każdej sandomierskiej parafii.

Księża Przewodnicy:

•    Grupa 1 – ks. Bogdan Piekut
•    Grupa 2 – ks. Wacław Gieniec
•    Grupa 3 – ks. Paweł Mackiewicz

Lider pielgrzymki: Andrzej Gach
Kwatermistrz: Krzysztof Staszewski
Techniczny:  Andrzej Anwajler
Lekarz: dr Przemysław Płaza, dr Krystyna Paciura, dr Sylwia Dudek
Video filmowanie: Wiesław Polit

Księża uczestniczący w pielgrzymce:

•    Ks. Sylwester Dul
•    Ks. Jerzy Lewiński
•    Ks. Bogdan Piekut
•    Ks. Wacław Gieniec
•    Ks. Paweł Mackiewicz
•    Ks. Tadeusz Mierzwa
•    Ks. Krzysztof Wernicki SAC
•    Ks. Roman Kowalski
•    Ks. Artur Barański
•    Ks. Daniel Koryciński
•    Ks. Henryk Król
•    Ks. Jan Łyko
•    Ks. Adam Kopeć
•    Ks. Dawid Dziuba
•    Ks. Paweł Sulicki
•    Ks. Michał Spociński
•    Ks. Grzegorz Marzec
•    Ks. Michał Bajecki
•    Ks. Maciej Gubernat
•    Ks. Edward Zieliński
•    Ks. Grzegorz Polak

Diakoni:

•    dk Przemysław Pałacha
•    dk Sebastian Mroczkowski
•    dk Piotr Niewrzałek
•    dk Łukasz Baran

Klerycy:

•    kl. Paweł Marek
•    kl. Paweł Potocki
•    kl. Przemysław Madej
•    kl. Rafał Rzeszót
•    kl. Dariusz Koper

Służba Zdrowia:

•    Barbara Palacz
•    Anna Borycka
•    Alicja Kopeć
•    Barbara Madera
•    Małgorzata Stąpór
•    Anna Promowicz
•    Katarzyna Zając
•    Zofia Czarnecka
•    Anna Anwajler
•    Piotr Jamróz
•    Paweł Jamróz
•    Elżbieta Dywan
•    Beata Walędziak
•    Barbara Łukaszek
•    Magdalena Sroczyńska
•    Katarzyna Konat
•    Patryk Kaczor
•    Jan Kłyś

Służba porządkowa:

Grupa 1
•    Adam Kasprzycki – lider
•    Marcin Anwajler
•    Patryk Jaworski
•    Andrzej Lewicki
•    Teodor Ulok
•    Rafał Chmura
•    Jerzy Składowski
•    Grzegorz Drab
•    Ewa Biernat

Grupa 2
•    Krzysztof Cieśla – lider
•    Andrzej Cieśla
•    Andrzej Joachimowski
•    Tomasz Błasiak
•    Jan Borycki
•    Dominik Cieśla
•    Paweł Kornacki
•    Łukasz Jachimowski

Grupa 3
•    Mieczysław Bednarski – lider
•    Jarosław Arczewski
•    Leszek Walczyk
•    Mateusz Pawełek
•    Arkadiusz Arczewski