2006

XXIII Piesza Pielgrzymka 4.12.sierpnia 2006 r.

W imię Boże i z Maryją, Madonną naszego pielgrzymowania, rozpoczęła się XXIII Piesza Pielgrzymka Ziemi Sandomierskiej na Jasną Górę. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. prałat Zygmunt Niewadzi proboszcz parafii św. Józefa w Sandomierzu.

W homilii ks. Prałat przypomniał wspaniałą i niezapomnianą postać Księdza Biskupa Stanisława Sygneta, który w 1985 r. pielgrzymował w naszej pielgrzymce i który był inicjatorem Pieszej Pielgrzymki Sandomierskiej. Na zakończenie Mszy św. przybył ks. bp Edward Frankowski, który udzielił pielgrzymom pasterskiego błogosławieństwa. On też wraz z księżmi Dziekanami Dekanatu Sandomierskiego ks. Józefem Śmiglem  i ks. Krzysztofem Rusieckim odprowadził pielgrzymów do granic miasta.

Tegoroczną Pieszą Pielgrzymkę przeżywamy w pięćdziesiątą rocznicę złożenia Jasnogórskich Ślubów Narodu, które 16 maja 1956 roku ułożył w czasie uwięzienia w Komańczy Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński. Hasłem pielgrzymki są zatem słowa zaczerpnięte ze Ślubów Jasnogórskich „Królowo Polski przyrzekamy, ślubujemy”. Podjęcie refleksji nad treścią Jasnogórskich Ślubów w czasie pielgrzymki pozwoliło na nowo zgłębić ich treść by móc wypełnić je w życiu.

Na trasie piątego dnia pielgrzymowania spotkały się  dwie kolumny pielgrzymkowe: Ostrowiecka i Sandomierska, które powitał przed sanktuarium w Piekoszowie ks. bp Edward Frankowski. Głównym celebransem Mszy św. był ks. bp a homilię wygłosił o. Tytus Piłat OP. Nawiązał do postaci św. Dominika , którego święto w tym dniu przypadało.

Na Placu Jasnogórskim pielgrzymów witali Księża Biskupi ks. Bp Andrzej Dzięga i ks. bp Edward Frankowski. Pielgrzymi padli na twarz oddając pokłon Matce Bożej do której pielgrzymowali przez 9 dni. Następnie przeszli przed Cudowny Obraz by patrząc w Oblicze Tej do której pielgrzymowali przedstawić swoje intencje, które nieśli w swoich sercach.  Następnie udali się do bazyliki gdzie o godz. 10.30 rozpoczęła się Msza św. której przewodniczył ks. bp Edward Frankowski a Słowo Boże wygłosił ks. bp Ordynariusz Andrzej Dzięga. Na zakończenie Mszy św. zostały odnowione śluby Jasnogórskie i Księża Biskupi udzielili pielgrzymom Bożego błogosławieństwa.
XXIII Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę po raz kolejny poprowadził ks. Sylwester Dul.

Księża Przewodnicy:

 • Grupa 1 – ks. Bogdan Piekut
 • Grupa 2 – ks. Wacław Gieniec
 • Grupa 3 – ks. Paweł Mackiewicz

Lider pielgrzymki: Andrzej Gach
Kwatermistrz: Wiesław Polit
Techniczny: Andrzej Anwajler
Lekarz: dr Przemysław Płaza, dr Krystyna Paciura, dr Teresa Budzyń
Video filmowanie: Wiesław Polit

Księża uczestniczący w pielgrzymce:

 • Ks. Sylwester Dul
 • Ks. Jerzy Lewiński
 • Ks. Bogdan Piekut
 • Ks. Wacław Gieniec
 • Ks. Paweł Mackiewicz
 • Ks. Marek Reczek
 • Ks. Paweł Sobania
 • Ks. Grzegorz Zwoliński
 • Ks. Rafał Olszówka
 • Ks. Artur Barański
 • Ks. Marek Kumór
 • Ks. Marcin Chłopek
 • Ks. Daniel Koryciński
 • O. Tytus Piłat OP

Diakoni:

 • dk Piotr Kara
 • dk Marcin Grzyb
 • dk Paweł Mączka OP

Klerycy:

 • kl Piotr Klocek
 • kl Piotr Gaj
 • kl Łukasz Baran

Siostry zakonne:

 • s. Agata Adamowicz CHR
 • s. Monika Budyta  CHR

Służba Zdrowia:

 • Barbara Palacz
 • Małgorzata Stąpór
 • Barbara Madera
 • Zofia Czarnecka
 • Grażyna Olszówka
 • Anna Borycka
 • Alicja Wojciechowska
 • Ewa Nowak
 • Elżbieta Dywan
 • Zofia Golik
 • Barbara Łukaszek
 • Katarzyna Zając
 • Patryk Kaczor
 • Piotr Jamróz
 • Jan Kłyś
 • Mateusz Trybuszkiewicz

Służba porządkowa:

Grupa 1

 • Adam Kasprzycki – lider
 • Andrzej Anwajler
 • Marcin Klehr
 • Grzegorz Drab
 • Jacek Fila
 • Mirosław Wrona
 • Ewa Biernat

Grupa 2

 • Krzysztof Cieślak - lider
 • Artur Jachimowski
 • Tomasz Błaszczak
 • Krzysztof  Floras
 • Piotr Seremak
 • Marcin Kędzierski
 • Dawid Wicher

Grupa 3

 • Mieczysław Bednarski – lider
 • Jarosław Arczewski
 • Dariusz Arczewski
 • Wojciech Reguła
 • Leszek Walczak
 • Andrzej Karaś
 • Przemysław Strychalski
 • Szymczak Wojciech