2004

XXI Piesza Pielgrzymka  4 – 12 sierpnia 2004 r.

Wymarsz na pielgrzymi szlak poprzedziła Msza Święta w katedrze sandomierskiej. Koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Mariana Zimałka. Po Mszy św. wraz z ordynariuszem diecezji ks. biskupem Andrzejem Dzięgą, odprowadzili pielgrzymów  na pielgrzymi szlak. Kierownikiem tegorocznej pielgrzymki Ksiądz Biskup  zamianował ks. Sylwestra Dula, wikariusza z parafii Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Sandomierzu.

Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa zaczerpnięte z programu duszpasterskiego „Z Maryją naśladujemy Chrystusa”. Każdego dnia pielgrzymi wyruszając na pielgrzymi szlak uświadamiali sobie, że pielgrzymka jest drogą prowadzącą do spotkania z Maryją, Matką Jezusa Chrystusa. Maryja jest „Tą, która idzie naprzód w pielgrzymce wiary”, stając się „Gwiazdą Ewangelizacji”, przyświecającą wędrówce całego Kościoła. Pielgrzym udający się na pielgrzymi szlak powinien iść z Maryją drogami miłości, z Nią przychodzić do Elżbiety, która uosabia siostry i braci, z którymi trzeba się połączyć przez wiarę i uwielbienie. Pielgrzym podejmuje wędrówkę razem z Maryją po drogach świata, aby wejść w końcu na Kalwarię i stać przy Niej jak umiłowany uczeń, aby Chrystus mógł mu Ją powierzyć jako Matkę. Wreszcie pielgrzym udaje się na pielgrzymi szlak z Maryją aby dojść do Wieczernika, gdzie otrzyma od Jej zmartwychwstałego Syna dar Ducha Świętego.

W tegorocznej pielgrzymce uczestniczyła także grupa Rosjan wraz ze swoim duszpasterzem ks. Grzegorzem Zwolińskim z Kirowa w liczbie 20 pątników.
U stóp Pani Jasnogórskiej pielgrzymów diecezji sandomierskiej witał Pasterz Diecezji Sandomierskiej Ks. Bp Andrzej Dzięga, który przewodniczył także Mszy Świętej i skierował do utrudzonych ale jakże szczęśliwych pielgrzymów Słowo Boże.

Księża Przewodnicy:

 • Grupa 1 –  ks. Roman Kowalski
 • Grupa 2 –  ks. Eligiusz Dudek
 • Grupa 3 –  ks. Dominik Bucki

Lider pielgrzymki:  Andrzej Gach
Kwatermistrz: Wiesław Polit
Techniczny:  Marcin Klehr
Lekarz: dr Przemysław Płaza, dr Krystyna Paciura
Video filmowanie:  Wiesław Polit

Księża uczestniczący w pielgrzymce:

 • Ks. Sylwester Dul
 • Ks. Jerzy Lewiński
 • Ks. Wacław Gieniec
 • Ks. Bogdan Strojek
 • Ks. Tomasz Cuber
 • Ks. Piotr Pietroński
 • Ks. Grzegorz Zwoliński
 • Ks. Ks. Eligiusz Dudek
 • Ks. Dominik Bucki
 • Ks. Artur Barański
 • Ks. Marek Kumór

Ducha franciszkańskiej radości wprowadzała s. Monika Bujnowska ze Zgromadzenia Córek Świętego Franciszka Serafickiego.

Służba Zdrowia:

 • Barbara Palacz
 • Barbara Madera
 • Katarzyna Zając
 • Małgorzata Zawadzka
 • Alina Studnicka
 • Małgorzata Stąpór
 • Grażyna Olszówka
 • Alicja Wojciechowska
 • Anna Borycka
 • Ewa Nowak
 • Elżbieta Dywan
 • Piotr Jamróz

Służba porządkowa:

Grupa 1

 • Adam Kasprzycki – lider
 • Agata Góralska
 • Marcin Klehr
 • Marcin Wyka
 • Krzysztof Sadrakuła
 • Grzegorz Drab
 • Maciej Ryś

Grupa 2

 • Krzysztof Cieślak - lider
 • Piotr Seremak
 • Artur Jachimowski
 • Michał Kędzierski
 • Marek Dziuba

Grupa 3

 • Damian Kozieł – lider
 • Tomasz Toporowski
 • Przemysław Strychalski
 • Paweł Jaworski
 • Artur Skobel
 • Leszek Walczyk
 • Wojciech Reguła