2000

XVII Piesza Pielgrzymka  4 – 12 sierpnia 2000 r.

4 sierpnia 2000 roku – deszczowy poranek, znak błogosławieństwa dla pielgrzymów wyruszających na pątniczy szlak do Tronu Matki Bożej Częstochowskiej. W Katedrze Sandomierskiej – Kościele Stacyjnym, Mszę Świętą na rozpoczęcie pielgrzymki odprawił ks. bp Edward Frankowski udzielając pasterskiego błogosławieństwa. Osobiście wyprowadził pielgrzymów do granic  miasta. Ksiądz Biskup odwiedził pielgrzymów jeszcze na trasie i w Krasicach, a na zakończenie pielgrzymki celebrował Mszę Świętą przed Cudownym Obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze. Kierownikiem pielgrzymki w roku 2000 był jak zwykle ks. Jerzy Bisztyga.

Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa „Z Maryją uwielbiajmy Boga”.

W czasie tych rekolekcji w drodze pielgrzymi mogli uświadomić sobie, że zarówno w tym konkretnym pielgrzymowaniu jak też w tym przez całe nasze ziemskie życie, szczególną rolę odgrywa Maryja, która pozostanie przede wszystkim niedościgłym wzorem oddawania chwały Bogu. Maryja wielbi Boga nie tylko przez słowa, które komponuje w modlitwie i przez które wyraża stan swojego serca. Całe Jej życie staje się hymnem na cześć Boga w Trójcy Świętej. Tego chcieliśmy uczyć się na tym pątniczym szlaku od Maryi, by i nasze życie było nieustannym dziękczynieniem składanym Bogu.

Księża Przewodnicy:

 • Grupa 1 –  ks. Marek Kozera
 • Grupa 2 –  ks. Andrzej Gola
 • Grupa 3 –  ks. Wiesław Surma

Lider pielgrzymki: Andrzej Gach
Kwatermistrz: Marek Bisztyga
Techniczny: Andrzej Anwajler
Lekarz: dr Przemysław Płaza
Video filmowanie:  Wiesław Polit

Księża uczestniczący w pielgrzymce:

 • ks. Jerzy Bisztyga
 • ks. Jerzy Lewiński
 • ks. Marek Kozera
 • ks. Andrzej Gola
 • ks. Wiesław Surma
 • ks. Marek Wilk
 • ks. Krzysztof Kułaga
 • ks. Leszek Wiech
 • ks. Mariusz Zalechowski

Służba Zdrowia:

 • Dorota Piotrowska
 • Barbara Palacz
 • Katarzyna Zając
 • Małgorzata Stąpór
 • Zofia Czarnecka
 • Barbara Madera
 • Anna Borycka
 • Ewa Stec
 • Helena Krakowiak
 • Grażyna Olszówka
 • Leokadia Zwolińska
 • Alicja Wojciechowska
 • Zofia Golik
 • Magdalena Wtorek
 • Henryk Krakus
 • Grzegorz Stępień

Służba Porządkowa:

Grupa 1

 • Adam Kasprzycki – lider
 • Paweł Gach
 • Andrzej Anwajler
 • Krzysztof Sadrakuła
 • Jarosław Kochański
 • Damian Bełczowski
 • Marcin Klehr

Grupa 2

 • Krzysztof Augustyniak –lider
 • Krzysztof Cieślak
 • Marcin Kędzierski,
 • Paweł Słowik
 • Leszek Dziewulski
 • Szymon Abramczyk
 • Marek Dziuba

Grupa 3

 • Paweł Idzik – lider
 • Łukasz Borzęcki
 • Przemysław Strychalski
 • Łukasz Ochnicki
 • Łukasz Wtorek
 • Henryk Krakus