1995

XII Piesza Pielgrzymka 4 – 12 sierpnia 1995 r.

Kierownikiem pielgrzymki był podobnie jak w roku ubiegłym ks. Henryk Hendzel – wikariusz parafii św. Józefa w Sandomierzu. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa „Jesteście świadkami”.

XII Piesza Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą Świętą w bazylice katedralnej, której przewodniczył Pasterz Diecezji ks. bp Wacław Świerzawski. Po uformowaniu grup, pielgrzymi wyruszyli na pielgrzymi szlak, by przez te dziewięć dni otwierać swoje serca na Boże Słowo, przemieniać swoje życie i stawać się świadkami Jezusa Chrystusa. Świadek to ten, kto wyznaje wiarę. Wyjaśnia ją życiem, przykładem, słowem. W tym sensie wzorem wszelkiego świadectwa jest sam Chrystus, który w pełni żył tym, czego nauczał i oddał życie, by dać świadectwo prawdzie.

Księża Przewodnicy:

 • Grupa 1 –  ks. Adam Puścizna
 • Grupa 2 –  ks. Dariusz Socha
 • Grupa 3 –  ks. Krzysztof Kułaga

Lider pielgrzymki: Andrzej Gach
Kwatermistrz: Marek Bisztyga
Techniczny: Dariusz Dyka
Lekarze: dr Helena Kapka i dr Elżbieta Jungiewicz
Video filmowanie:  Wiesław Polit

Księża uczestniczący w pielgrzymce:

 • Ks. Henryk Hendzel
 • Ks. Jerzy Lewiński
 • Ks. Marian Czajkowski
 • Ks. Marek Wilk
 • Ks. Wojciech Pietraszek
 • Ks. Krzysztof Kułaga
 • Ks. Jan Zientarski
 • Ks. Dariusz Bęc
 • Ks. Dariusz Socha
 • Ks. Adam Puścizna
 • Ks. Paweł Mackiewicz
 • Ks. Czesław Gumieniak