1994

XI Piesza Pielgrzymka 4-12 sierpnia 1994 r.

Mszę Świętą na rozpoczęcie pielgrzymki w bazylice katedralnej odprawił Pasterz diecezji ks. bp Wacław Świerzawski, który przed wyruszeniem na pątniczy szlak pobłogosławił każdego kapłana indywidualnie. Na trasie pielgrzymkowej podobnie jak w roku ubiegłym odwiedzał pielgrzymów niestrudzony ks. bp Edward Frankowski.

Z inicjatywy Ojca Świętego Jana Pawła II rok 1994 został ogłoszony Rokiem Rodziny. Troska o rodzinę stała się w tym roku inspiracją do jasnogórskiego pielgrzymowania. Dla pielgrzymów była to okazja, aby w świetle Ewangelii spojrzeć na rodzinę. Małżonkowie mogli zweryfikować dotychczasowe życie oceniając realizację małżeńskich zobowiązań. Młodzi natomiast mogli się zastanowić nad swoim powołaniem do małżeństwa. Wszyscy razem odkrywali wielkość i piękno małżeństwa i rodziny, która z ustanowienia Bożego jest kolebką daru życia i wychowania człowieka.

Rozważania pomagały odkrywać rodzinę w różnych wymiarach życia rodzinnego i społecznego, a modlitwa ogarniała zwłaszcza te dziedziny i sytuacje, w których istnieje najwięcej zagrożeń dla rodziny. Wzorem dla chrześcijańskiej rodziny jest zawsze Święta Rodzina z Nazaretu, dlatego prośbę o świętość i jedność polskich rodzin zanoszono do Boga przez ręce Maryi.

Przed Tronem Pani Jasnogórskiej pielgrzymów witał Biskup Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej.
Kierownikiem tegorocznej pielgrzymki został ks. Henryk Hendzel – wikariusz parafii św. Józefa w Sandomierzu.

Księża Przewodnicy:

 • Grupa 1 –  ks. Marek Kozera
 • Grupa 2 – ks. Dariusz Socha
 • Grupa 3 – ks. Krzysztof Kułaga

Lider pielgrzymki: Andrzej Gach
Kwatermistrz: Marek Bisztyga
Techniczny: Dariusz Dyka
Lekarz: dr Dorota Dąbrowska
Video filmowanie: Wiesław Polit

Księża uczestniczący w pielgrzymce:

 • Ks. Henryk Hendzel
 • Ks. Jerzy Lewiński
 • Ks. Marek Kozera
 • Ks. Marian Czajkowski
 • Ks. Wojciech Pietraszek
 • Ks. Marek Wilk
 • Ks. Dariusz Socha
 • Ks. Krzysztof Kułaga
 • Ks. Leszek Wiech
 • Ks. Marek Pękacz

Służba Zdrowia:

 • Barbara Palacz
 • Małgorzata Siejka
 • Barbara Bartoszek
 • Ewa Stec
 • Grażyna Olszówka
 • Helena Krakowiak
 • Alicja Wojciechowska
 • Anna Borycka
 • Zofia Gelik
 • Elżbieta Dywan
 • Krystyna
 • Joanna