1993

X Piesza Pielgrzymka 4 - 12 sierpnia 1993 r.

X jubileuszową pielgrzymkę na Jasną Górę, pod hasłem „Idźcie i głoście Ewangelię”, poprowadził ks. Józef Krawczyk wikariusz parafii św. Józefa w Sandomierzu.

Powołaniem chrześcijanina jest nie tylko własne zbawienie, lecz także troska o zbawienie innych. Dlatego Chrystus mówi: „Idźcie i głoście Ewangelię”, czyli wskazuje drogę do zbawienia. Najprostszą i najbardziej skuteczną formą głoszenia Ewangelii jest świadectwo własnego życia.

Program pielgrzymowania nie tylko zwracał na konieczność takiej drogi, lecz także podkreślał, że nikt na tej drodze nie jest sam. Towarzyszką drogi jest Maryja, która rozumie człowieka i pomaga mu zachęcając do posłuszeństwa Chrystusowi.

Księża Przewodnicy:
 • Grupa 1 –  ks. Marian Czajkowski
 • Grupa 2 –  ks. Leszek Wiech
 • Grupa 3 –  ks. Tadeusz Mierzwa

Lider pielgrzymki: Andrzej Gach
Kwatermistrz: Marek Bisztyga
Techniczny: Dariusz Dyka
Lekarz:  dr Zdzisława Rożek
Video filmowanie: Wiesław Polit

Księża uczestniczący w pielgrzymce:

 • Ks. Józef Krawczyk
 • Ks. Jerzy Lewiński
 • Ks. Marek Kozera
 • Ks. Mieczysław Murawski
 • Ks. Marek Wilk
 • Ks. Leszek Wiech
 • Ks. Marian Czajkowski
 • Ks. Wacław Gieniec
 • Ks. Tadeusz Mierzwa
 • Ks. Grzegorz Miszczak

W tegorocznej jubileuszowej pielgrzymce pielgrzymowało 600 pątników. Wśród nich byli tacy, którzy nieprzerwanie pielgrzymowali co roku do Tronu Matki Bożej Królowej Polski. Ks. Bp Edward Frankowski podczas Mszy św. rozpoczynającej pielgrzymkę wręczył im pamiątkowe dyplomy i różańce. Oto „wspaniała 16”:

 1. Ks. Jerzy Lewiński
 2. Andrzej Gach
 3. Marek Bisztyga
 4. Marek Dziuba
 5. Dominik Ulok
 6. Roman Ulok
 7. Barbara Palacz
 8. Dorota Piotrowska
 9. Józef Spychała
 10. Krzysztof Klimczak
 11. Danuta Forma
 12. Łucja Gajewska
 13. Maria Ostrach
 14. Zbigniew Krakowiak
 15. Zbigniew Ciepliński
 16. Dariusz Dyka