1992

IX Piesza Pielgrzymka 5 – 13 sierpnia 1992 r.

IX Piesza Pielgrzymka była już po nowym administracyjnym podziale Kościoła w Polsce bullą Ojca Świętego Jana Pawła II „TOTUS TUUS POLONIAE POPULUS” z dnia 25 marca 1992 r. Pasterzem nowo powstałej diecezji sandomierskiej Ojciec Święty mianował ks. prof. dra hab. Wacława Świerzawskiego.

W obecnych granicach były w diecezji 4 kolumny pielgrzymów:

 • I kolumna Sandomierska
 • II kolumna Stalowowolska
 • III kolumna Janowska
 • IV kolumna Ostrowiecka.

Dla kolumny sandomierskiej na rozpoczęcie pielgrzymiego trudu Mszy Świętej przewodniczył Pasterz Kościoła Sandomierskiego J.E. Ks. Bp Wacław Świerzawski, który również wygłosił Słowo Boże. Na pielgrzymi szlak wyprowadził pielgrzymów bp Edward Frankowski, który wielokrotnie odwiedzał pielgrzymów na trasie pielgrzymki. W Wiernej Rzece gościliśmy także ks. bpa diecezji kieleckiej Mariana Jaworskiego.

W tym roku pielgrzymi wyruszyli w trzech grupach powodem był coraz mniejszy udział osób biorących udział w pielgrzymce.

Na Jasnej Górze pielgrzymów diecezji sandomierskiej witał Pasterz diecezji Sandomierskiej wraz z biskupami diecezji radomskiej  Edwardem Materskim, Adamem Odzimkiem i Stefanem Siczkiem. To był ostatni rok gdy pielgrzymka Ziemi Sandomierskiej wchodziła po pielgrzymce radomskiej.

Ogromnym utrudnieniem w tegorocznej pielgrzymce był upał. Temperatura dochodziła do 40o C. Kierownictwo pielgrzymki postanowiło zmienić harmonogram dnia tak, aby godziny południowe wypadały na odpoczynek. Trzeba podkreślić ogromne zdyscyplinowanie pielgrzymów, wielką wzajemną opiekuńczość i serdeczność. Wiele pracy miała również w tym roku Służba Zdrowia. Pielęgniarek było 29 a szefowała im w tym roku Dorota Piotrowska. To również dzięki ich posłudze wszyscy mogli dojść do Tronu Pani Jasnogórskiej.

IX Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę po raz kolejny poprowadził ks. Wiesław Gibała.

Księża Przewodnicy:

 • Grupa 1 –  ks. Józef Krawczyk
 • Grupa 2 –  ks. Leszek Wiech
 • Grupa 3 –  ks. Krzysztof Krzemiński

Lider pielgrzymki: Andrzej Gach
Kwatermistrz: Marek Bisztyga i kl. Piotr Wątroba
Techniczny: Dariusz Dyka
Lekarz:  dr Zdzisława Rożek
Fotograf: Zbigniew Ciepliński, Jan Prokop

Księża uczestniczący w pielgrzymce:

 • ks. Wiesław Gibała
 • ks. Jerzy Lewiński
 • ks. Marek Kozera
 • ks. Marian Czajkowski
 • ks. Józef Krawczyk
 • ks. Stanisław Pankiewicz
 • ks. Marek Wilk
 • ks. Leszek Wiech
 • ks. Krzysztof Krzemiński
 • ks. Tadeusz Mierzwa