1989

VI Pielgrzymka 5 – 13 sierpnia 1989 r.

Pielgrzymów tradycyjnie wyprowadził do granic miasta ks. bp Walenty Wójcik, który wcześniej w katedrze przewodniczył Mszy Świętej rozpoczynającej VI Pieszą Pielgrzymkę Ziemi Sandomierskiej do tronu Królowej Polski.  Na apel do Zbelutki przybył ks. bp. Marian Zimałek zaś w Mokrzeszu odwiedził pielgrzymów ks. bp Adam Odzimek. Po raz pierwszy w Woli Wiśniowej został rozegrany mecz piłki nożnej Księża – Porządkowi, zakończony remisem 3:3.

Ducha pokuty w tej pielgrzymce wykazał ks. Jarosław Dziedzic przewodnik grupy drugiej, który przez całą pielgrzymkę szedł boso. (ks. Jarosław Dziedzic zginął tragicznie w wypadku samochodowym wracając ze spowiedzi rekolekcyjnej).

W tym roku ze względu na dużą ilość pielgrzymów kierownictwo pielgrzymki podjęło decyzję aby Klimontów i Koprzywnica szły jako odrębne grupy. Kierownikiem pielgrzymki był ks. Wiesław Gibała wikariusz z parafii św. Bartłomieja w Staszowie.
W VI Pieszej Pielgrzymce udział wzięło 17 alumnów z WSD Sandomierz i 3  alumnów z WSD Wrocław, jak również 4 siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej.

Księża Przewodnicy:

 • Grupa 1 – ks. Sławomir Adamczyk
 • Grupa 2 – ks. Jarosław Dziedzic
 • Grupa 3 – ks. Tomasz Janicki
 • Grupa 4 – ks. Krzysztof Krzemiński

Lider Pielgrzymki: Andrzej Gach
Kwatermistrz: ks. Czesław Sobolewski i Marek Bisztyga.
Techniczny: Dariusz Dyka
Lekarze: dr Sylwia Dudek, dr Zdzisława Rożek, dr Urszula Pawłowska
Fotograf: Zbigniew Ciepliński

Księża uczestniczący w pielgrzymce:

 • Ks. Wiesław Gibała
 • Ks. Jerzy Lewiński
 • Ks. Marek Kozera
 • Ks. Sławomir Adamczyk
 • Ks. Jarosław Dziedzic
 • Ks. Tomasz Janicki
 • Ks. Krzysztof Krzemiński
 • Ks. Paweł Mijas
 • Ks. Grzegorz Opalski
 • Ks. Czesław Sobolewski
 • Ks. Marek Tatar
 • Ks. Adam Żmuda
 • Ks. Gracjan Broda
 • Ks. Jerzy Figlewicz
 • Ks. Marek Wójcik