1988

V Piesza Pielgrzymka 5 – 13 sierpnia 1988 r.

W Roku Maryjnym który powoli dobiegał końca, a był dla każdego z nas darem szczególnym, bo był czasem wsłuchiwania się w głos Maryi. Celem pielgrzymki miało być pogłębienie kultu Matki Bożej a zarazem włączenie się w modlitwę Ojca Świętego polecającego sprawy naszej Ojczyzny, a także powracanie myślą do II Kongresu Eucharystycznego.

Piątą Pielgrzymkę z Sandomierza na Jasną Górę poprowadził ks. Marek Wójcik – wikariusz z parafii Osiek.

Przewodnikiem grupy sandomierskiej był ks. Sławomir Adamczyk wikariusz z parafii św. Józefa w Sandomierzu, pomagali mu:

  • ks. Ignacy Ziembicki,
  • ks. Jerzy Lewiński,
  • ks. Marek Kozera
  • i ks. Krzysztof Krzemiński.

W grupie tej pielgrzymowała jedna siostra zakonna ze Zgromadzenia Córek Świętego Franciszka Serafickiego s. Monika Bujnowska. W pielgrzymce pielgrzymowało 4 lekarzy i  19 pielęgniarek.

Księża uczestniczący w pielgrzymce:

  • Ks. Marek Wójcik
  • Ks. Ignacy Ziembicki
  • Ks. Jerzy Lewiński
  • Ks. Marek Kozera
  • Ks. Sławomir Adamczyk
  • Ks. Krzysztof Krzemiński

Lider  pielgrzymki – kleryk Szymon Wender
Kwatermistrz – Marek Bisztyga
Szef Służby Zdrowia – Barbara Palacz