1986

III Piesza Pielgrzymka  5 – 13 sierpnia 1986 r.

Stało się już tradycją, że 5 sierpnia z Sandomierza wyrusza Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Nowym kierownikiem pielgrzymki został ks. Czesław Wawrzyńczak wikariusz parafii Koprzywnica.

Na rozpoczęcie pielgrzymki o godz. 8.00 w katedrze sandomierskiej J. E. Ks. Bp Walenty Wójcik odprawił Mszę św. i wygłosił Słowo Boże do pielgrzymów.

Przed wyruszeniem na pątniczy szlak do tronu Pani Jasnogórskiej pielgrzymi złożyli  kwiaty na grobie śp. Ks. Bpa Stanisława Sygneta, który jeszcze rok wcześniej pielgrzymował w kolumnie sandomierskiej na Jasną Górę. To było jego pragnienie aby z ziemi sandomierskiej wędrowali pielgrzymi do Tronu Czarnej Madonny. Po Mszy św. ks. bp Walenty Wójcik wyprowadził pielgrzymów do granic miasta Sandomierza.

Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa: „Eucharystia źródłem młodości Kościoła”. Refleksja nad tajemnicą Eucharystii, nad Jej wielkością i znaczeniem w życiu chrześcijanina była głównym tematem pielgrzymowania. „Chcemy na nowo odnaleźć miejsce i znaczenie Mszy św. w chrześcijańskim życiu”. Tak do księży przewodników pisał ks. Stefan Siczek Ojciec Duchowny WSD w Sandomierzu, który wraz z alumnami szóstego roku przygotował konferencje na poszczególne dni pielgrzymowania.

W trzeciej pielgrzymce z Sandomierza na Jasną Górę pielgrzymka ostrowiecka wyruszyła samodzielnie z Ostrowca i dopiero w trzecim dniu pielgrzymowania przyłączyła się do kolumny sandomierskiej. Na Jasną Górę pielgrzymka sandomierska wkraczała o godz. 16.00 prezentując się wspaniale: gr. biało-czerwona „dwójka” w kształcie krzyża, niebieska „trójka” w kształcie litery M, a biała „czwórka” w kształcie kotwicy. Wszyscy pielgrzymi padali na twarz przed tronem Królowej Polski by zawierzać wszystkie intencje z którymi pielgrzymowali. O godz. 20.00 przed szczytem jasnogórskim odprawiona została Msza św. celebrowana dla wszystkich pielgrzymów naszej diecezji.

Księża uczestniczący w pielgrzymce:

 • Ks. Czesław Wawrzyńczak
 • Ks. Ignacy Ziembicki
 • Ks. Zygmunt Niewadzi
 • Ks. Romuald Syta
 • Ks. Marek Kozera
 • Ks. Marian Wiącek – przewodnik gr. „Drugiej”
 • Ks. Marian Brodecki
 • Ks. Bolesław Walędzik
 • Ks. Tadeusz Ocimek
 • Ks. Józef Tępiński
 • Ks. Andrzej Głogowski – przewodnik gr. „Czwartej”
 • Ks. Wiesław Zawada
 • Ks. Krzysztof Krzemiński
 • Ks. Tadeusz Ostrowski – przewodnik gr. „Trzeciej”
 • Ks. Marek Wójcik
 • Ks. Stanisław Gaweł

Oprócz tego w trzech grupach z Ostrowca Świętokrzyskiego pielgrzymowało jeszcze 11 księży pod przewodnictwem ks. Jacka Beksińskiego.

W tym roku pielgrzymowało w pielgrzymce sandomierskiej 1204 osoby w tym 15 księży, 15 kleryków, 5 lekarzy i 24 pielęgniarki.