1984

I Piesza Pielgrzymka 5 – 13 sierpnia 1984 r.

Pierwsze pielgrzymowanie z Sandomierza odbywało się w ramach pielgrzymki radomskiej, którą prowadził ks. Zdzisław Domagała. Z tej ogólnodiecezjalnej pielgrzymki wyodrębniła się pielgrzymka wychodząca ze Starachowic, której kierownikiem był ks. Mieczysław Murawski. Pielgrzymka wyruszała z parafii Łazy  pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Pielgrzymi z Sandomierza dojeżdżali do Starachowic. W roku 1983 stu osobowa grupa młodzieży wspólnie z ks. proboszczem parafii św. Józefa Zygmuntem Niewadzim i ks. Jerzym Karbownikiem  wikariuszem z Klimontowa wyruszyła ze Starachowic na pielgrzymi szlak.  Podczas tych  „rekolekcji w drodze” zrodziła się myśl by zacząć pielgrzymować z Sandomierza.  Ze zdwojoną energią przystąpiono do realizacji tej myśli gdy J. E. Ks. Bp Stanisław Sygnet również podsunął taką myśl.

Istotną sprawą było wyznaczenie trasy pielgrzymki tak, by nie była ona zbyt uciążliwa i zbyt ruchliwa. Następnie przystąpiono do konkretnych działań organizacyjnych: malowania znaków pielgrzymkowych, projektowania znaczka, przygotowania informatorów i plakatów. W czerwcu rozpoczęły się systematyczne zapisy pątników w poszczególnych parafiach. I tak 5 sierpnia 1984 roku  po raz pierwszy spod Sandomierskiej Bazyliki Katedralnej wyruszyła Pierwsza Piesza Pielgrzymka Ziemi Sandomierskiej na Jasną Górę.

Kierownikiem pielgrzymki został mianowany ks. Jerzy Karbownik wikariusz parafii św. Józefa w Klimontowie. Ks. Jerzemu pomagał również ks. Czesław Wawrzyńczak. Grupę sandomierską poprowadził ks. Marek Kozera, a pomagali mu ks. Zygmunt Niewadzi, ks. Ignacy Ziembicki, ks. Andrzej Głogowski i ks. Jerzy Lewiński.

Pielgrzymka liczyła trzy grupy:

 • Grupa I – grupa sandomierska oraz parafie wchodzące w skład dekanatu sandomierskiego.
 • Grupę II – tworzyły  parafie: Koprzywnica, Połaniec, Osiek, Bogoria, Chobrzany, Skotniki, Chodków, Kiełczyna i Koniemłoty.
 • Grupę III – tworzyły parafie: Klimontów, Łoniów, Gorlice, Opatów, Włostów, Olbierzowice, Iwaniska, Malice, Niekrasów i Staszów.

Trasa pielgrzymki sandomierskiej liczyła 233 km:

 • Etap I    (5 sierpnia): Sandomierz – Klimontów (26 km);
 • Etap II   (6 sierpnia): Klimontów – Zbelutka (29 km);
 • Etap III (7 sierpnia): Zbelutka – Słopiec (29 km)
 • Etap IV (8 sierpnia): Słopiec – Szewce (25 km)
 • Etap V   (9 sierpnia): Szewce – Gnieździska (29 km)
 • Etap VI    (10 sierpnia): Gnieździska – Włoszczowa (22 km)
 • Etap VII  (11 sierpnia): Włoszczowa – Koniecpol (28 km)
 • Etap VIII (12 sierpnia): Koniecpol – Krasice (23 km)
 • Etap IX    (13 sierpnia) Krasice – Jasna Góra (22 km)

Pielgrzymka miała charakter wędrownych rekolekcji z bogatym programem różnych form dzielenia się Słowem Bożym i przemyśleniami, konferencji i dyskusji.

Przejście Alejami NMP i modlitwa w Kaplicy Matki Bożej to chwile, których nikt nie może człowiekowi odebrać. Te kilka minut spotkania „twarzą w twarz” ze Wspaniałą Matką, przemieniło niejedno serce, niejedno ludzkie istnienie w życie dla Boga i dla ludzi.